Ekoporadna sdružení Arnika

Ekoporadna Arniky funguje bezplatně již víc než 10 let. Ročně vyřídíme kolem 500 Vašich dotazů. 

Bezplatné poradenství se vztahuje pouze na drobné dotazy, které jsme schopni vyřídit během několika minut. Více prostoru máme díky našim dárcům pouze na dotazy týkající se toxických látek ve spotřebním zboží.

Náročnější úkony poskytujeme po domluvě formou placené služby.

Hledáte odpověď na ekologický dotaz?

Nejprve zkuste nalézt odpověď v často kladených dotazech. Vyberte si téma, kterého se Váš dotaz týká:

Toxické látky
Odpady
Znečištění ovzduší, topeniště
Průmysloví znečišťovatelé
Odpovědná spotřeba
Účast veřejnosti
Územní plánování v Praze
Stromy a aleje

Biodiverzita a ochrana přírody
Voda

 

Další zdroje informací:

Nenašli jste odpověď na svou otázku na našich webových stránkách?

Napište nám Váš dotaz přes internetový formulář, nebo napište na poradna@arnika.org. Nejpozději do 10 pracovních dní od nás obdržíte odpověď nebo vyjádření k Vašemu dotazu.

Ekoporadenský internetový rozcestník:

Voda
  Jaké nebezpečné látky se dostávají do vod a čím nám mohou škodit?
  Náš potok (řeka, rybník, ...) je znečišťován. Co mám dělat?
  Kde najdu informace o kvalitě vody?
  Proč je nyní tolik povodní? Souvisí to se změnami v krajině?
  Jak se dá předcházet povodním?
  Co je to revitalizace vodních toků? Může přispět k ochraně před povodněmi? Už to někde vyzkoušeli?
  Co je špatného na navrhovaných stavbách jezů na Labi?
  Nenašli jste svou otázku?
Znečištění ovzduší, topeniště
  Které látky v ovzduší jsou nejškodlivější? Co je to smog, emisní a imisní limity?
  Jak se chránit před znečištěným ovzduším?
  Lze podle tmavosti kouře z komína poznat špatné spalování?
  Kde najdu informace o znečišťovatelích v ČR a v mém bydlišti?
  Kde najdu informace o kvalitě ovzduší?
  Kde najdu informace o ostravském ovzduší?
  Mám kamna na tuhá paliva, co v nich nemohu spalovat?
  Jak pálení odpadků řeší zákon?
  Co dělat, když mě soused obtěžuje kouřem?
  Jak správně topit, abych produkoval co nejméně spalin a ještě ušetřil?
  Jak docílit, aby dřevo správně hořelo a nečoudilo?
  Jak ušetřit při vytápění?
  Jak si vybrat, jakým způsobem doma topit?
  Kde najdu informace k možnostem finančních dotací na energetické úspory mého domu či bytu?
  Jak můžu přispět k čistému ovzduší ve svém okolí já?
  Jak celkově zlepšit ovzduší v obci, existují nějaké příklady?
  Nenašli jste odpověď na svou otázku? Zkuste si ještě projít časté dotazy našich klientů,
  nebo si zkuste vybrat z odkazů na další informace k ovzduší,
  nebo si stáhněte naše informační materiály a články,
  nebo si prohlédněte přednášky z Konference topeniště 2011
  Nenašli jste svou otázku?
Stromy a aleje
  Co mám dělat, když někdo ničí zeleň?
  Co dělat, když se někdo chystá pokácet živý strom?
  Co mohu udělat, když se kácí alej nebo stromořadí?
  Jak zařídit nápravu, když je veřejná zeleň zanedbaná?
  Pokáceli strom a já myslím, že neoprávněně. Co mohu dělat?
  Čeho si všímat při hodnocení stavu stromů?
  Kdy lze kácet stromy bez povolení?
  Jsou aleje nebezpečné silničnímu provozu?
  Proč chránit aleje? Vyplatí se to vůbec?
  Existují nějaké seznamy alejí nebo jejich databáze?
  Čím jsou stromy užitečné a jaké plní funkce v přírodě?
  Nenašli jste svou otázku?
Biodiverzita a ochrana přírody  
  Co je to biodiverzita a proč je třeba ji chránit?
  Jak já sám mohu přispět k ochraně biodiverzity?
  Co je to Natura 2000 a co je jejím cílem?
  Kde najdu další informace o Natuře 2000 v ČR?
  Nenašli jste svou otázku?
  Konkrétní případy, kterými se Arnika zabývala
Praha
  Územní plán Prahy
  Často kladené dotazy z uzemnímu plánování (FAQ) 
  Zeleň v Praze
  Nenašli jste svou otázku?
Průmysloví znečišťovatelé 
Kde najdu informace o znečišťovatelích v ČR a v mém bydlišti?
  Které firmy v ČR nejvíce znečišťují životní prostředí?
  Které chemické látky vypouštěné z podniků jsou monitorovány?
  Kde se dozvím, kolik a jaké chemické látky podnik vypouští?
  Mělo zavedení registru znečištění (IRZ) pozitivní důsledky?
  Nenašli jste svou otázku?
Toxické látky  
  Co jsou to perzistentní látky (POPs) a čím jsou nebezpečné?
  Čím jsou škodlivé dioxiny?
  Pesticidy chrání úrodu před škůdci. Jak mohou být nebezpečné?
  Jak omezím výskyt toxických látek v domácnosti?
  Které výrobky v mém bytě mohou obsahovat toxické látky?
  Kde si můžu před koupí výrobku ověřit, zda neobsahuje toxické látky?
  Chci se dozvědět více podrobností o jednotlivých toxických látkách
  Projděte si další kladené dotazy k nebezpečným výrobkům
  Nenašli jste svou otázku?
  Konkrétní případy, kterými se Arnika zabývala
PVC a ftaláty  
Proč a jak je PVC nešetrné k životnímu prostředí?
  V kterých výrobcích je zakázáno použití ftalátů?
  Které hračky z PVC byly zakázány?
  Jak lze poznat obaly z PVC na potraviny?
  Kteří výrobci potravin nepoužívají obaly z PVC?
  Existuje nějaká databáze výrobků bez PVC a ftalátů?
  Další nejčastější otázky k PVC
  Nenašli jste svou otázku?
Rtuť  
Proč je dobré zakázat používání rtuti?
  Obsahují ryby rtuť? Je jejich konzumace nebezpečná?
  Rozbil jsem rtuťový teploměr, co mám dělat?
  Nenašli jste svou otázku?
Azbest  
  Jaké nebezpečí plyne z odstraňování eternitu ze střechy (obsahujícího azbest) svépomocí - jak odstranit bezpečně, hrozí újma na zdraví?
  Nenašli jste svou otázku?
Papír  
Proč třídit papír? Vyplatí se vůbec jeho recyklace?
  Jak správně vytřídit papír? Kam jej potom můžu vyhodit?
  Jak v obchodě poznám recyklovaný papír?
  Existuje nějaký seznam výrobků z recyklovaného papíru?
  Slyšel jsem, že recyklovaný papír je pro tiskárny nevhodný, je to pravda?
  Nechci do schránky dostávat reklamní letáky, co mám dělat?
  Mám na schránce napsáno, že nechci dostávat reklamu, přesto mi do schránky chodí. Co můžu dělat?
  Nenašli jste svou otázku?
Tox. látky ve zdravotnictví  
  Můžu být v nemocnici či u lékaře ohrožen toxickými látkami?
  V čem spočívá riziko toxických látek ve zdravotnictví?
  Jak mohou nemocnice a další zdravotnická zařízení minimalizovat rizika z toxických látek?
  Toxické látky ve zdravotnictví - často kladené dotazy
  Nenašli jste svou otázku?
Odpady  
  Jak předcházet odpadům
  Třídění odpadů
  Spalování odpadů
  Nové povinnosti obcí od 1.1.2015 (Vyhláška 321/2014 Sb., papír, plasty, sklo, kovy, bio)
  Odpadové hospodářství měst a obcí
  Nenašli jste svou otázku?
Účast veřejnosti  
  Často kladené otázky z práva na informace (FAQ)
 

Jak založit spolek

  EIA: posuzování vlivů na životní prostředí
  Často kladené dotazy - EAI (FAQ)
  IPPC: integrované povolování
  Často kladené dotazy k Integrovanému povolení IPPC (FAQ)
  Často kladené otázky k Integrované prevenci znečištění IPPC (FAQ)
  Nenašli jste svou otázku?

Kde dále hledat informace?

Navštivte on-line poradny Občanského webu, Frank Bold, Ateliéru pro životní prostředí nebo si vyberte další členské ekoporadny národní sítě STEP.

S čím Vám nepomůžeme

Řešíte-li spor s Vašimi sousedy, úřady státní správy nebo zaměstnavatelem, obraťte se raději na některou z občanských poraden, specializovaných na tuto problematiku.

Potřebujete-li radu z oblasti ochrany spotřebitele či výrobků šetrných k životnímu prostředí, kontaktujte Sdružení obrany spotřebitelů, ČSOP, Ekologický institut Veronica nebo navštivte server Zelená domácnost.

Pokud si nejste jisti Vašimi právními povinnostmi jako podnikatelů ve vztahu k životnímu prostředí (limity a jejich plnění, činnost kontrolních orgánů atd.) doporučujeme vyhledat další informace na stránkách Ministerstva životního prostředí.

 

stepEkoporadna  sdružení Arnika je členem sítě ekologických poraden STEP.

Těžištěm práce ekologických poraden je preventivní péče o životní prostředí a podpora spolupráce rozhodujících sektorů společnosti. Ekologické poradenství si klade za cíl zpřístupňovat občanům objektivní informace o životním prostředí, o ekologických problémech a jejich řešeních, o výrobcích a jejich vlivu na životní prostředí.

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu