Největší znečišťovatelé za rok 2006 ve Středočeském kraji

19.10.2007 - PRAHA | Novinky
Arnika zveřejnila již pro druhý kraj České republiky žebříčky největších znečišťovatelů sestavené na základě dat dostupných v Integrovaném registru znečišťování (http://www.irz.cz) za rok 2006. Druhým krajem, pro který Arnika dnes publikuje žebříčky je Středočeský, prvním bylo Hlavní město Praha.
Arnika zveřejnila již pro druhý kraj České republiky žebříčky největších znečišťovatelů sestavené na základě dat dostupných v Integrovaném registru znečišťování (http://www.irz.cz) za rok 2006. Druhým krajem, pro který Arnika publikuje žebříčky je Středočeský, prvním bylo Hlavní město Praha. Top-teny největších znečišťovatelů pro Středočeský kraj za rok 2006 prezentujeme níže. Jejich úplný výčet ke stažení v pdf je zde.

Protože každá látka působí jinak na lidské zdraví či na životní prostředí, není možné určit největší znečišťovatele pouhým součtem vypouštěných emisí. Arnika se proto soustředila na rakovinotvorné látky, látky poškozující rozmnožování (reprotoxické), mutagenní látky skleníkové plyny, plyny přispívající ke tvorbě kyselých srážek, ozón poškozující látky, perzistentní organické látky a na vybrané problematické látky, konkrétně rtuť, styren a kyanidy.

Rakovinotvorné látky

Následující tabulka ukazuje pořadí firem podle úniků (emisí do ovzduší, vody a půdy) karcinogenních a pravděpodobně karcinogenních látek. Další žebříčky najdete v podrobnější tabulkové analýze pro Středočeský kraj.

Tabulka č. 1: Pořadí provozoven v Středočeském kraji podle množství látek či jejich sloučenin klasifikovaných IARC (Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny) jako karcinogenní (1), pravděpodobně (2A) a možná (2B) karcinogenní pro člověka obsažených v celkových únicích do ovzduší, vody a půdy podle dat zveřejněných v Integrovaném registru znečišťování za rok 2006 (http://www.irz.cz). Do skupiny 1 náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ:arsen, azbest, benzen, ethylenoxid, formaldehyd, chrom, kadmium a vinylchlorid..

Do skupin 2A a 2B náležejí následující chemické látky anebo jejich sloučeniny ohlášené do IRZ: 1,2,3,4,5,6-hexychlorcyklohexan (HCH), 1,2-dichlorethylen (DCE), dichlordifenyltrichlorethan (DDT), dichlormethan (DCM), ethylbenzen, heptachlor, hexachlorbenzen (HCB), chloralkany (C10-13), lindan, naftalen, nikl, olovo, pentachlorbenzen, polychlorované bifenyly (PCB), rtuť, styren, tetrachlorethylen, tetrachlormethan (TCM), trichlorethylen a trichlormethan. .

Pořadí Organizace/firma Provozovna Lokalita Množství látek v kg Trend
1. Spolana, a.s. Spolana, a.s. Neratovice 33825,5
2. Triton, s.r.o. Triton, s.r.o. – prádelna a čistírna Rakovník 7011,0
3. Elmech, a.s. Elmech, a.s. Kolín 5007,4
4. Sochorová válcovna TŽ, a.s. Sochorová válcovna TŽ, a.s. Kladno 4230,5
5. Ravak, a.s. Provozovna Příbram Příbram 2615,6 -
6. Vagnerplast, s.r.o. Vagnerplast, s.r.o. Velké Přítočno 2070,0 -
7. ČEZ, a.s. Elektrárna Mělník Horní Počaply 2041,9
8. Lubomír Jíša - JÍVA Lubomír Jíša Vlašim 2020,0
9. Savea, s.r.o. Savea, s.r.o. Hudlice 1580,0 -
10. Variel, a.s. Variel, a.s. Zruč nad Sázavou 1066,0


Úplný přehled tabulek s žebříčky největších znečišťovatelů v Středočeském kraji najdete v pdf souboru ke stažení zde.

Banner-stika

Sledujte nás: