• Obytná zástavba
  Praha 22 (Pitkovice) / rozsah 125 931 m2
  Změna řeší výstavbu nové části Pitkovic, kde mají vzniknout zřejmě rodinné domy. Území je dnes tvořeno převážně ornou půdou, částečně jsou zde pozemky vymezené jako louky (NL). Výhled platného územního plánu přitom předpokládal v tomto místě mimo jiné vznik kulturních a církevních zařízení. Vzhledem k rozsahu záměru by bylo nepochybně vhodnější jej projednat v rámci příprav nového územního plánu, kdy bude možné také lépe vyhodnotit jeho širší dopady na prostředí města.
 • Obytná výstavba
  Praha 12 (Modřany) / rozsah 6 778 m2
  Návrh zadání předpokládá změnu funkčního využití pozemků určených pro sport (SP) na všeobecně obytné území. Taková změna je zcela nevhodná, protože sportovních zařízení je na území Prahy nedostatek. Území je navíc v současné době fakticky zelenou plochou. 
 • Výstavba komunikace – změna časového horizontu a její vyhlášení veřejně prospěšnou stavbou, výstavba administrativních budov, bytová výstavba
  Praha – Újezd / rozsah 132 164 m2
  Ze zákresu vyplývá, že hlavním předmětem změny, na rozdíl od názvu, je nepochybně rozsáhlá výstavba znamenající fakticky založení nové čtvrti. Přestože v titulu změny je uvedeno také „bytová výstavba“, v textu návrhu je celé území označeno jako smíšené obchodu a služeb (SVO), tudíž by v něm na bytovou výstavbu nebylo místo. Celý návrh zadání změny tak působí poněkud zmatečně. Území je dnes navíc částečně vymezeno jako zeleň v různých kategoriích (přírodní nelesní plochy – ZN, izolační zeleň – IZ).
 • Výstavba administrativních objektů, zrušení a zmenšení ploch určených k výstavbě mateřských, základních a středních škol
  Praha 13 (Stodůlky) / rozsah 75 756 m2
  Zrušení územní rezervy pro výstavbu školských zařízení je zcela nevhodné. Je obtížné předpovídat demografickou situaci, a proto dnes nelze s určitostí říci, že rezerva pro tyto účely nebude v budoucnosti potřebná. Vzhledem k neustálému zahušťování města a odprodávání obecních pozemků ve velkém rozsahu soukromým developerům pak plochy, potenciálně vhodné k výstavbě veřejného vybavení, mizí.
 • Rozšíření veřejné prospěšné stavby „Optimalizace traťového úseku Praha Hlavní nádraží – Praha Smíchov“ v celém rozsahu, úprava hranic funkčního využití drážních ploch
  Praha 5, Praha 4, Praha 2 / rozsah 244 215 m2
  V území má vzniknout polyfunkční a bytová zástavba, náměstí, pěší zóna a centrální park, obchodně zábavní centrum, administrativní budovy, budovy několikapodlažního parkingu a nový autobusový terminál. Smíchovské nádraží jako jedna z nejcennějších rozvojových ploch na území Prahy však vyžaduje projednání v rámci příprav nového územního plánu, stanovení regulačních parametrů, důraz na dopravní obslužnost veřejnou, pěší a cyklistickou dopravou a stanovení dostatečného podílu zeleně.
 • Vybudování odbočovacího pruhu kruhové křižovatky mezi ulicemi Kosteleckou a Tupolevovou, výstavba rodinných domů, administrativního objektu, protihlukového valu a sportoviště
  Praha – Čakovice / rozsah 77 229 m2
  Změna navrhuje obytnou a administrativní výstavbu na místě, jež je dnes částečně vymezeno jako zeleň v různých kategoriích (přírodní a nelesní plochy – ZN, sady a zahrady – PSZ, lesní porosty – LR). Zástavba zeleně na území Prahy obecně je dlouhodobým trendem, který má negativní vliv na kvalitu životního prostředí.
 • Další tiskové zprávy Arniky k dané problematice:

  Magistrát zahájil novou vlnu změn územního plánu. Arnika tvrdí: úřední zmatek nahrává developerům. 17. 3. 2009

  Zítra budou projednávány zásady rozvoje Prahy. Arnika chce prosadit zachování zeleně. 1. 4. 2009

  Změny územního plánu – mrakodrapy, dopravní zácpy a úbytek zeleně. Praha se má stát největším staveništěm Evropy 20. 11. 2008

  Oficiální informace ke druhé vlně celoměstsky významných změn na webu magistrátu:

  http://magistrat.praha-mesto.cz/uzplan/uzemni_plan_hmp/zmeny_08_uphmp_celom2/zmeny_08_celom2.htm

  Tiskový mluvčí

  Vratislav Vozník,Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 222 781 471, 606 727 942
  Tiskové zprávy
  19. 06. 2009 , aktualizováno: 11. 01. 2011
  #Praha, #Praha, #Územní plán
  PRAHA

  Staňte se dobrovolníkem

  Přečtěte si, jak chráníme Vaše osobní údaje
  Skvělé! Děkujeme a brzy se Vám ozveme.
  Bohužel se něco nepovedlo, zkuste to prosím znovu.

  Dostávejte informace o Arnice

  Přečtěte si, jak chráníme Vaše osobní údaje
  Skvělý! Děkujeme za Váš zájem o naše aktivity, brzy Vám pošleme první číslo Arnika.
  Bohužel se něco nepovedlo, zkuste to prosím znovu.

  Toxické látky

  Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

  Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

  Odpady

  Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

  Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

  Praha – město pro život

  Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

  Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

  Stromy

  Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

  Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

  Řeky

  Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

  Živé Labe

  Biodiverzita

  Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

  Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

  Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

  Účast veřejnosti

  Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

  Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě