ARNIKA předala ministrovi prohlášení

Obce a nevládní organizace nesouhlasí se zakotvením územní ochrany koridoru pro výstavbu kanálu Dunaj – Odra – Labe a to ani jako rezervy pro dlouhodobý výhled po návrhovém...

Kosmetika obsahuje toxické ftaláty

Ftaláty působí řadu vážných zdravotních problémů. Patří mezi ně například vrozené vady mužských pohlavních orgánů, nižší kvalita spermií, kontaminace mateřského mléka a následné...

Arnika pomáhá lidem postiženým úniky látek ze Spolany

V Asistenčním centru Arniky najdou lidé odpověď na to, jak správně odebrat vzorky půdy či rostlin, jak provést správnou fotodokumentaci či kam se mohou obrátit s žádostí o...

Výběrové řízení na cyklostudii pro Děčín zahájeno

Komise složená ze zástupců těchto subjektů, posoudí zaslané nabídky uchazečů a vybere nejvhodnějšího zpracovatele. Ten by měl začít s prací na studii začátkem února 2003. V...

Aktivisté po celé zemi vyzývají úřady k šetrnějšímu papírování

V zemích západní Evropy si recyklovaný papír našel cestu i na úřady a ministerstva a rovněž do soukromého sektoru. „Naši úředníci a některé firmy se zatím používání recyklovaného...

PVC je nebezpečné - nejen při výrobě, ale také při použití a likvidaci

Ftaláty1), které poškozují důležité systémy lidského organizmu, se stále vylučují ze zdravotnických materiálů do těl pacientů. Vyplývá to z pětiletého výzkumu2) doc. MUDr. Kamila...

Arnika požaduje bezpečnou Spolanu

„Za dostatečné záruky považujeme úplnou revizi bezpečnosti, zejména provozu PVC a veřejné projednání zabezpečení podniku proti haváriím a únikům toxických látek do prostředí,“...

Spolana zatěžuje okolí toxickými látkami

Nejde o koncentrace, které by přesahovaly tzv. limit C znamenající podle Ministerstva životního prostředí vážné ohrožení zdraví člověka a nutnost dekontaminace území. Přesto chce...

Vláda by měla odsouhlasit Naturu 2000

„Jestli návrh novely projde vládou, měla by se jím zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své podzimní schůzi. Natura 2000 by tak získala právní oporu, která je nutná pro...

Ostravská ARNIKA hodlá zjistit, jak se budou politici chovat k životnímu prostředí

„Chceme vyvolat kritickou diskusi a přimět v ní kandidáty ke konkrétnějším formulacím plánů, které hodlají v případě svého zvolení prosazovat,“ vysvětluje Lucie Nováková ze...

Po spuštění spalovny se zdvojnásobily koncentrace dioxinů v ovzduší Liberce

"Podíváme-li se na zjištěná data objektivně, Liberec na tom s dioxiny nebyl špatně. Ale po roce 1999 se situace významně zhoršila. Došlo k tomu poté, co spalovna komunálních...

Labe je znečištěné toxickou látkou PCB

Labe je znečištěné toxickou látkou PCB

Podle něj hodnoty PCB v sedimentech pod Spolanou dosahují stejných hodnot, jaké byly naměřeny například v blízkosti továrny, kde se PCB vyrábělo (Chemko Strážské, Slovensko)....

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě