Po spuštění spalovny se zdvojnásobily koncentrace dioxinů v ovzduší Liberce

"Podíváme-li se na zjištěná data objektivně, Liberec na tom s dioxiny nebyl špatně. Ale po roce 1999 se situace významně zhoršila. Došlo k tomu poté, co spalovna komunálních...

Labe je znečištěné toxickou látkou PCB

Labe je znečištěné toxickou látkou PCB

Podle něj hodnoty PCB v sedimentech pod Spolanou dosahují stejných hodnot, jaké byly naměřeny například v blízkosti továrny, kde se PCB vyrábělo (Chemko Strážské, Slovensko)....

Liberecká spalovna chce prodávat zamořený produkt

Dioxiny se podle vedoucího programu Toxické látky a odpady RNDr. Jindřicha Petrlíka vyskytují ve zvýšených koncentracích ve směsi popílku a škváry, kterou chce Termizo prodávat....

ARNIKA vyzvala Senát, aby používal recyklovaný papír

V kancelářích Senátu se dosud recyklovaný papír nepoužívá a netřídí se tam ani papírový (ani žádný jiný) odpad. Podobnou výzvu obdržel v dubnu letošního roku i ministr životního...

Zastupitelé odmítli prodat pozemky na Pankráci

Záměr prodat pozemky na Pankráci německé společnosti ECE zveřejnila Rada hlavního města v dubnu. Částka, vypočítaná podle cenové mapy, dosáhla téměř 56 miliónů korun. Podle...

ARNIKA FNM: Spolana se musí vyčistit, ne zakonzervovat!

„K naší žádosti nás vedlo dosavadní chování FNM. Ze zkušeností jiných ekologických organizací víme, že už po léta tají informace o tzv. starých ekologických zátěžích a před...

Ministerstvo chce EIA na spalovnu v Lysé

Ministerstvo chce EIA na spalovnu v Lysé

Provozovatel spalovny, firma Rean, totiž před časem požádala o zrušení řízení na změnu stavby před kolaudací. Nejprve chce získat potřebná povolení a teprve potom chce spalovnu...

Děti povedou vlastní ekologickou kampaň

Cílem soutěže je zapojit děti do konkrétních problémů ochrany životního prostředí, v tomto případě do propagace ekologicky šetrného způsobu chování doma, ve škole, na úřadech i v...

Zastupitelstvo bude jednat o prodeji pozemků na Pankráci, navržená cena je nevýhodná

Záměr prodat pozemky na Pankrácké pláni německé společnosti ECE zveřejnila Rada hlavního města v dubnu letošního roku. Záměr byl označen jako „prodej pozemků v Nuslích majiteli...

ARNIKA vyzývá poslance, aby zastavili stavby na dolním Labi

"Bez regulačních úprav na německé straně nemají vodní díla na české straně sebemenší smysl. Úsek Labe u Magdeburgu má dnes prakticky stejné parametry, jako Labe mezi Ústím a...

ARNIKA ministrům: Zastavte Spolanu!

„ARNIKA požadovala důkladné zabezpečení podniku již dříve. Upozorňovali jsme i na rizika, která mohou nastat v případě urychleného spuštění jednotlivých provozů chemičky....

MŽP podpořilo Koalici pro recyklovaný papír

„Vaše nabídka, aby se Ministerstvo životního prostředí stalo členem Koalice pro recyklovaný papír mě potěšila, protože přesně odpovídá mým představám o tom, co se dá pro životní...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě