Přehrada v Heřminovech se zatím nekoná

„Zastupitelé schválili předložený návrh na zpracování koncepce protipovodňové ochrany v povodí Opavy a zástupce hejtmana Zdislav Wantula nás ujistil, že tato koncepce se bude...

Ftaláty stále ohrožují pacienty

“Ač jsem tyto výsledky publikoval již v roce 1997, stát ani výrobci na ně dostatečně nereagovali změnou výrobních technologií či zvýšením státní kontroly. Proto se i dnes, přes...

Na besedě Arniky se řešily páteřní cyklotrasy

Ing. Höll přítomné seznámil s plánovanou stezkou pro cyklisty pod Děčínským Zámkem vedoucí podél koupaliště na Staré město, kde by se měla v budoucnu napojit na trasu směrem na...

Škody způsobené Spolanou by měla zdokumentovat ČIŽP

“Lidé v zatopených oblastech nemají čas ani peníze na najímání expertů, kteří by prokázali škody způsobené opakovanými úniky chlóru ze Spolany. Podle našeho názoru by škody měla...

Krajští zastupitelé budou jednat o přehradě v Nových Heřminovech

„Krajští zastupitelé o tom neradi mluví, ale protipovodňová ochrana povodí Odry na řece Opavě pro ně prakticky znamená jedno jediné opatření - přehradu v Nových Heřminovech,“...

Dostavba spalovny má vážné trhliny

ARNIKA rovněž odhalila řadu nedostatků v dokumentu „Oznámení záměru dovybavení spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem". Ten je nyní k dispozici na městském úřadu v Lysé,...

Arnika se připojí ke Dni bez aut

6. září jsme začali s rozesíláním výzvy "Nechte auto doma!" městským zastupitelům, starostovi a pracovníkům státní správy. Občané, kteří se budou chtít k této výzvě připojit...

Obavy se potvrdily: Dioxiny ze Spolany jsou v Labi

„Zatím nikdo nedokáže odhadnout, jaké budou dopady této ekologické havárie. Nelze totiž určit, jaké množství dioxinů se dostalo ze Spolany do Labe. Jisté však je, že dioxiny jsou...

Zítra začne výstava ARNIKY o Natuře 2000

Pro ochranu přírodních hodnot, které svým významem přesahují hranice států, je v zemích Evropské unie vytvářena nová soustava chráněných území, která dostala název Natura 2000....

Most se přidá ke Dni bez aut, MHD však nezlevní

Den bez aut se v loňském roce uskutečnil v 72 městech a zúčastnilo se ho rekordních 168 subjektů. V patnácti městech byla jízda v prostředcích MHD zdarma. Most mezi ně zatím...

Petiční akce slaví úspěch: Zastupitelé Lysé souhlasí s konkursem na REAN

Petiční akce slaví úspěch: Zastupitelé Lysé souhlasí s konkursem na REAN

"Jde o vyhranou bitvu, nikoliv ještě naprostý konec spalovny. Představitelé města však udělali důležité rozhodnutí, které snad povede ke konci firmy provozující spalovnu. Samotné...

Ze Spolany unikly do vody rakovinotvorné látky

Z měření dioxinů vyplynulo, že ve vodě pod Spolanou byly zjištěny také vyšší hodnoty polychlorovaných dibenzofuranů (= jedna ze dvou velkých skupin látek zahrnovaných pod...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě