Ostrava  v zajetí polychlorovaných bifenylů

Ostrava v zajetí polychlorovaných bifenylů

„Zajímavé je, že ve spalovně nebezpečných odpadů Aliachem-MCHZ Ostrava se spalují odpady obsahující PCB (včetně deloru). Naměřená vysoká koncentrace těchto látek nebezpečných již...

Sněmovna schválila právo na informace o toxických látkách

"Zrovna právo na informace o toxických látkách se snažili představitelé průmyslu omezit. Proti nim vystupovala koalice ekologických sdružení, Komise životního prostředí AV ČR,...

Poslanec Libereckého kraje je proti právu na informace o toxických látkách

Dva sociálně-demokratičtí poslanci (Rudolf Tomíček a Karel Šplíchal) a jeden poslanec za ODS (Jiří Drda) zopakovali v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR argumenty průmyslu proti...

Drda přehlasován - integrovaný registr znečišťování prošel druhým čtením

„Rozhodnutí poslanců hájit práva občanů nás samozřejmě potěšilo. ARNIKA, Děti Země, Greenpeace a další občanská sdružení žádají schválení integrovaného registru znečišťování jako...

ARNIKA oslovila poslance kvůli toxickým látkám

Petici požadující uzákonění práva na informace o toxických látkách formou tzv. integrovaného registru znečišťování podepsalo již přes 6.700 občanů. Mezi nimi rovněž 7 starostů...

Pro Evropu bez jedů

Deklarace „Pro Evropu bez jedů“ doporučuje představitelům obzvláště ze zemí střední a východní Evropy, aby učinili kroky potřebné ke zlepšení stavu životního prostředí a...

Česká republika se poprvé zapojí do mezinárodního Dne bez pesticidů

Osudovou noc z druhého na třetího prosince v roce 1984 uniklo z bhopálské továrny přibližně 40 tun methylisokyanátu a dalších jedovatých plynů a téměř okamžitě usmrtilo asi 8...

Mezinárodní seminář o ochraně přírody v Praze

Síť AVA sdružuje okolo třiceti ekologických nevládních organizací ze střední a východní Evropy a z Dánska. Tuto síť před třemi lety založily dvě dánské organizace DN – Dánská...

Ubrání poslanci právo na informace o toxických látkách?

„Jsme otevření, proti informování veřejnosti rozhodně nejsme,“ prohlašoval Ing. Zbořil. „Lobbisté přitom chtějí z navrhovaného zákona vyjmout povinnost poskytovat veřejnosti...

Arnika chce Moravskoslezský kraj bez jedů

V rámci kampaně ARNIKY "Budoucnost bez jedů" oslovila občanská sdružení a jednotliví občané v Moravskoslezském kraji 30 průmyslových podniků se žádostí o poskytnutí informací o...

Vědci a lékaři podporují přijetí integrovaného registru znečišťování

Zde je úplné znění dokumentu: „Znečištění životního prostředí chemickými látkami (často i toxickými pro živé organismy) se stalo jedním z nepříjemných průvodních jevů...

Stavba přehrad není jediným řešením

Konferenci zorganizovalo město Bruntál spolu s místními neziskovými organizacemi a krajským zastupitelem Jiřím Kristem jako reakci na předchozí dvě konference v Krnově, na nichž...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe