Město by potřebovalo páteřní cyklotrasy

Zazněla zde spousta zajímavých řešení a návrhů na cyklistické trasy přes město i mimo něj. Účastníci besedy se shodli na nutné potřebě páteřních cyklistických tras, které by...

ČEZ a spalovna neposkytují informace

"Právo na informace o toxických látkách považuji za základní pravidlo slušnosti vztahu průmyslového podniku vůči veřejnosti," říká Iva Kotásková ze Sněmu dětí ČR pro životní...

Arnika žádá vyšetření výbuchu ve Spolaně

"Chlorová chemie a výroba PVC představují značné riziko pro životní prostředí i zdraví lidí a patří mimo jiné k významným zdrojům rakovinotvorných a vysoce toxických látek,...

Ostravská ARNIKA pořádá přednášku o protipovodňových opatřeních

„Protipovodňová ochrana je pro lidi žijící v blízkosti řek základní životní potřebou, dá se ale dělat různě. My dáváme přednost úpravám, které jsou k přírodě šetrné anebo...

Vláda se rozhodla koupit skládku v Pozďátkách

Vláda chce problém vyřešit tak, že skládku za symbolickou cenu prodá státnímu podniku Diamo. Ten chce na náklady státu zajistit následnou sanaci, na kterou podle dosud dostupných...

Pozďátky musí být pod kontrolou, vzkázala ARNIKA vládě

"Chceme upozornit na to, že problém skládky v Pozďátkách nevyřeší jen finanční subvence. Jak píšeme v dopise adresovaném ministrům Vlády ČR, skládku je nutné zcela sanovat....

"Nechceme stát za plotem," řekli Milovičtí prezidentovi

Občanské sdružení Mladá, jež podpořily podpisem pod peticí tři a půl tisíce obyvatel, vyzvalo prezidenta Havla k podpoře skutečného rozvoje regionu. Občanům vadí velké množství...

Do Holandska pojedou dívky z Mladé Boleslavi

V klání36 kolektivů z celé České republiky vyhrál sedmičlenný dívčí tým z Osmiletého gymnázia v Mladé Boleslavi pod vedením učitele Mgr. Radka Kotlaby (Eva Brázdová, Dita...

Oldřich Janota zahraje pro Nové Heřminovy

„Oldřich Janota je po Ireně a Vojtěchu Havlových již druhým muzikantem, který neváhá projevit své sympatie odpůrcům přehrady,“ uvádí Lenka Daňhelová ze sdružení ARNIKA Ostrava,...

Loutkové divadlo pro ARNIKU

V Růžové zahradě, která je součástí areálu Děčínského zámku, proběhl v sobotu 1. 6. ve 20:00 hodin křest nového CD děčínské artrockové skupiny Loutkové divadlo s názvem Moje...

Spalovna v Lysé nad Labem přestane kouřit

Spalovna v Lysé nad Labem přestane kouřit

"Přestože to ještě nepovažujeme za výhru, je to úspěch dosavadních aktivit občanů Lysé a sdružení ARNIKA a Lysin. Bez nich by nejspíš spalovna fungovala dále. Chceme ovšem...

Hodkovičky: uprostřed parku vyrůstá vila

Již v roce 1930, když vznikaly horní Hodkovičky, byla mezi zástavbou ponechána volná plocha, na níž byl na konci 80. založen veřejně přístupný park. Ten dnes intenzivně využívají...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě