ARNIKA předala zastupitelům Lysé petici proti spalovně

ARNIKA předala zastupitelům Lysé petici proti spalovně

„Poslání firmy Rean do konkursu nepochybně patří ke krokům, které k zastavení provozu spalovny vedou, a proto doufáme, že Vy osobně budete hlasovat pro to, aby firma Rean byla do...

ARNIKA zapojila nezaměstnané do likvidace povodňových škod

"Neziskové organizace zareagovaly velmi pružně a nabídly pomoc tam, kde jí bylo zapotřebí, tedy při likvidaci povodňových škod v domácnostech. Na to žádná státní instituce nebyla...

Revitalizace jsou dobrou protipovodňovou prevencí

Letošní povodně podruhé v krátké době ukázaly, že čistě technické prostředky nestačí zabránit povodňovým škodám. Sdružení Arnika připravuje a prosazuje alternativní metody...

Němci chtějí ochranu před povodní, Češi trvají na jezech

„V situaci, kdy je zrušena řada vlaků, propadají se silnice, stávající zdymadla jsou silně poškozena, řadu měst ohrožuje dopravní kolaps a ve státním rozpočtu se zoufale hledají...

„Nechceme skládku!“ říkají obyvatelé kolem Pozďátek

Kromě něj se Slavičtí obrátili i na ministra životního prostředí Libora Ambrozka a na hejtmana kraje Vysočina Františka Dohnala. Ministra žádají zastupitelé obce o pomoc v jejich...

Spolana se konečně přestala tvářit ekologicky

RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení ARNIKA přivítal, že se Spolana konečně rozhodla zveřejnit skutečné informace o tom, kolik a jakých...

Zabraňte únikům chlóru – nekupujte PVC!, radí ARNIKA

Chlór, který byl použit v 1. světové válce jako bojový plyn, je základním materiálem pro výrobu PVC. Jedny z nejtoxičtějších sloučenin – dioxiny - vznikají při výrobě a spalování...

Spolana o sudech lže anebo je špatně označila

Kontejnery s nebezpečnou látkou nebyly nijak hlídány, jenom byly připoutány horolezeckými lany ke stromům nebo mostu. Policista hlídkující blízko mostu u vjezdu do obce Obříství...

Opakované havárie ve Spolaně musí vést ke změně

O novém úniku chloru ze Spolany Neratovice se okolní obce, stejně jako v předešlých dnech, nic nedozvěděly. V Kozlech opakovaný únik odhadli podle sirén houkajících v...

Hodnotit dosah havárie a záplav ve Spolaně je předčasné

„Jásot České inspekce životního prostředí nahrává bagatelizování nebezpečí ze strany Spolany ,“ prohlásil v reakci na zhodnocení výsledků měření vzorků vody RNDr. Jindřich...

Evakuovala Spolana "toxický koktejl" před povodní?

Ekologické sdružení ARNIKA dnes požádalo vedení Spolany Neratovice o zveřejnění pravdivých informací týkajících se evakuace nebezpečných chemických látek před povodní. Kromě...

Mezinárodní shromáždění ekologů: "Nechceme jezy na Labi"

"Výsledné prohlášení se netýkalo jen regulace české části Labe. Účastníci tábora se shodli na tom, že Labe by nemělo být regulováno po celá délce svého toku, stejně jako jeho...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě