Stavba jezů na Labi přestává být reálná

V cestě mu stojí nesouhlas chráněné krajinné oblasti (CHKO) Labské Pískovce a zamítavé stanovisko ministerstva životního prostředí. Investor může stavby prosadit už jedině tak,...

Liberecká spalovna manipuluje fakty

Průcha se hájí tím, že míchání popílku se škvárou je v souladu se všemi právními předpisy a Termizo má na tuto činnost patřičná povolení. „Toto povolení však Okresní úřad (OkÚ)...

Anketa Arniky o cykloturistice

Anketa je určena také naším příhraničním sousedům, proto je i v německém jazyce. Otázkami v dotazníku chceme zjistit, jak jsou turisti spokojeni se současným zázemím pro cyklisty...

Liberecká spalovna ohrožuje okolí toxickým popílkem

„Věříme, že ministerstvo zastaví míchání toxického popílku se škvárou a napraví tak chybu OkÚ Liberec,“ uvedl RNDr. Jindřich Petrlík, vedoucí kampaně Arniky „Budoucnost bez jedů“...

ARNIKA zastupitelům: Přehrady už nejsou „in“

„Protipovodňová ochrana je pro lidi žijící v blízkosti řek základní životní potřebou, dá se ale dělat různě. My dáváme přednost úpravám, které jsou k přírodě šetrné anebo...

Přehrada není pro Opavu nejlepší záchranou

Unikátní výstava „Za záchranu řeky Opavy“ zachycující průběh a hlavní příčiny povodní na řece Opavě v roce 1997 však ukazuje, že přehradní nádrž není vždy tím nejšťastnějším...

Povodňová výstava je nyní v Bruntále

Obyvatelé Bruntálu budou moci výstavu navštívit na náměstí Míru od čtvrtka 25. 7. od 10:00 hodin do pátku 26. 7. do 16:00 hodin. „Protipovodňová ochrana je pro lidi žijící v...

Rean vyhrožoval MŽP žalobou

Samotné zjišťovací řízení oddálí kolaudaci nejméně o dva měsíce. Jeho cílem je určit, zda plánované stavební úpravy ve spalovně budou podléhat procesu EIA (EIA=posouzení vlivu...

Dioxiny ohrožují vstup ČR do Evropské unie

"Diskutabliní paragraf (odst. 10 § 54 zákona č. 86/2002 Sb ) propašovaný do zákona na nátlak firem spalujících odpady umožňuje oddálit platnost v EU závazného emisního limitu pro...

Arnika je proti plánům ICKM v Pozďátkách

„Jsme zásadně proti tomu, aby se na skládce provozovalo jakékoliv zařízení pro nakládání s nebezpečnými odpady. Společnost ICKM se navíc již jednou předvedla, a to když chtěla...

ARNIKA bojuje za záchranu řeky Opavy

Výstava se v Králíkách zdrží do neděle 21. 7. do 16:00 hodin. Její součástí bude ukázka dvou dravců (puštík Fifík a káně Bisina) spojená s přednáškou o ochraně dravců a sov od...

ARNIKA bojuje za záchranu řeky Opavy

O tom, jaké škody povodně napáchaly a jaké byly jejich hlavní příčiny, pojednává unikátní výstava sdružení ARNIKA „Za záchranu řeky Opavy“. Obyvatelé Šumperka ji budou moci...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě