Převoz hexachlorbenzenu - stejně riskantní jako převoz radioaktivního odpadu

"Obracíme se na Českou inspekci životního prostředí a Ministerstvo životního prostředí ČR se žádostí, aby místo havárie kamionu nechaly prozkoumat a případně viníkům havárie a...

Úřad na poslední chvíli odložil kolaudaci sporného vedení - Pražská energetika poškodila Modřanskou rokli

Nové stožáry vysokého napětí mezi Chodovem a Lhotkou začala PRE stavět v létě loňského roku, protože původní vedení již bylo příliš staré. Stavba vyvolala okamžitě odmítavou...

Ostravské ARNICE se podařilo zabránit kácení stromů v Porubě

„Na první pohled vypadalo všechno v pořádku, radnice měla na kácení výjimku až do 30. dubna. Ovšem z rozhodnutí magistrátu nebylo možno vyčíst, proč výjimku ke kácení po skončení...

Ostravská ARNIKA hodlá zabránit vykácení parku v Porubě

„Protože skončilo období vegetačního klidu, v němž je povoleno stromy kácet, je nutné mít k udělení výjimky velmi pádné důvody. Ty nám nebyla schopna pracovnice magistrátu, která...

Územní plán Pražského regionu: Krajský úřad klame veřejnost

V oznámení o zveřejnění konceptu územního plánu Pražského regionu Krajský úřad uvádí, že zjednodušená dokumentace je dostupná na internetu. 1) V internetové prezentaci však řada...

Rekreační a rezidenční oblast v okolí Psár u Prahy ohrožuje projekt spalovny

Nejvýraznější výhrady má občanské sdružení "Čisté Jirčany" vůči ekonomice navrhovaného provozu. Ve studii je vypočítána kumulovaná ztráta za desetileté období provozu na...

Aby se na nás Hněvín nehněval

"Příroda si zaslouží naši péči a vnímavou pozornost." říká Ing. Soňa Hykyšová, vedoucí mostecké pobočky ARNIKY. "Den Země je příležitosti, kdy si tuto skutečnost uvědomuje mnohem...

Je Liberec zamořen dioxinovými látkami?

"Ukázaly to některé z výsledků rozborů odebraného vzorku půdy z Liberce a pstruha chyceného rybáři v Lužické Nise pod spalovnou, přestože nelze prokázat jednoznačnou souvislost....

Občané, odborníci i obce odmítli polygon v Mladé

„Jedná se o jedno z nejcennějších území v České republice,“ prohlásil včera předseda České společnosti entomologické RNDr. Jan Vittner o centru regionálního biocentra Mladá....

K projektu zkušebního polygonu se vyjádří veřejnost - Škoda Auto prosazuje ekologicky neúnosné řešení

Veřejné projednání je předposlední fází procesu hodnocení vlivů stavby na životní prostředí, který probíhá již od začátku roku 2001. V jeho rámci bylo původně předloženo osm...

ARNIKA Ostrava pořádá přednášku o protipovodňové ochraně

“Mnoho lidí má ještě v živé paměti povodně v roce 1997, ale většina jich stále odmítá připustit, že jsme jejich ničivý průběh velmi negativně ovlivnili sami. Kdybychom se...

Recyklovaný papír i na Váš úřad

Na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) se ročně spotřebuje cca 7250 balíků kancelářského papíru, což je 29 t. Při výrobě tohoto množství se pokácí přibližně 350 stromů....

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě