Na skládce v Zákupech musely unikat do ovzduší dioxiny

"Zcela chápeme lidi žijící v Zákupech, že nechtějí mít za humny skládku nebezpečných odpadů a souhlasíme s jejich petiční akcí. I kdyby skládka nehořela, může pro ně představovat...

Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

Na problém s polychlorovanými bifenyly v Ostravě upozornilo Magistrát města Ostravy sdružení ARNIKA dopisem odeslaným před Vánocemi loňského roku. Sdělilo v něm, že v létě 2001...

Stop jedům ze spalovny Reanu

"Považujeme za nesmyslné prodlužovat povolení provozovateli, který zjevně nebude schopen dodržet požadavky na provoz spaloven vyplývající z předpisů Evropské unie. Prokázala to...

Spalovně v Lysé byl opět prodloužen zkušební provoz

Spalovně v Lysé byl opět prodloužen zkušební provoz

K prodloužení zkušebního provozu došlo nejspíše v důsledku vyjádření České inspekce životního prostředí, která požaduje výsledky dalších měření emisí. Ta mají proběhnout v dubnu...

Informace pro tisk - kampaň ARNIKY "Zdravotnictví bez PVC"

Proč ne PVC ? Plasty z PVC (polyvinylchlorid) jsou sami o sobě problematickou látkou - jak pro zdraví člověka, tak pro životní prostředí. Během výroby, spotřeby i likvidace PVC...

Rozpočet uvažované heřminovské přehrady podstatně vzrostl

"V původním technickém řešení jakož i v odhadu nákladů bylo uvažováno s vybudováním komunikace Bruntál - Krnov v parametrech tehdy platné silnice II. třídy. Současný rozpočet...

ARNIKA vzkazuje Schlingovi: Nechte Labe živé

Ministerstvo dopravy a spojů například během procesu posuzování vlivů staveb na životní prostředí zatajilo, že řešení Malého Března je zřetelně nefunkční, neboť při dané výši...

Spalovna v Lysé neplní sliby

Spalovna v Lysé neplní sliby

Firma Rean, s. r. o. požádala namísto kolaudace o prodloužení zkušebního provozu spalovny nebezpečných odpadů. "Myslíme si, že by jí neměl být povolen. Zařízení by naopak mělo...

Budoucnost Labe bez jezů

Proti vodním dílům se vyslovil i prezident Euroregionu Elbe/Labe Hans-Jürgen Evers, který uvedl, že ač má vodní doprava pro region značný význam, správnou cestou k jejímu...

Další mezinárodní ostuda, tentokrát díky výrokům ministra Schlinga

Na základě zprávy německé tiskové agentury DPA uveřejnila včera většina německých médií několik výroků Ministra dopravy a spojů ČR Jaroslava Schlinga. Schling se vyjadřoval k...

Kampaň ARNIKY zaznamenala nebývalý úspěch

Ekologické sdružení ARNIKA spolu se Správami chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a České středohoří vystupuje již dlouhá léta (dříve v kampani Dětí Země) jako...

Ropák pro Nováka za špatný návrh odpadové strategie

Spalovny odpadů jsou zdrojem stovek toxických látek, včetně velmi jedovatých dioxinů. “Podle zjištění lékařů trpí obyvatelé žijící v okolí spaloven odpadů řadou vážných...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě