Recyklovaný papír i na Váš úřad

Na Ministerstvu životního prostředí (MŽP) se ročně spotřebuje cca 7250 balíků kancelářského papíru, což je 29 t. Při výrobě tohoto množství se pokácí přibližně 350 stromů....

ARNIKA Ostrava chystá ke Dni Země akce pro děti i dospělé

„Považujeme za důležité dát o sobě vědět a oslavy dne Země jsou dobrou příležitostí. Lidé, kteří se zajímají o ochranu životního prostředí, mají šanci dozvědět se více o naší...

Magistrát: Úřad nebral ohled na kostel ani na obyvatele

Magistrát hlavního města Prahy vyhověl odvolání občanů Kyjí, farnosti u kostela sv. Bartoloměje a občanského sdružení „Zdravé Kyje“ a zrušil stavební povolení na zamýšlenou...

Spolana musí přepracovat dokumentaci o zamoření rtutí

Rtuť je velmi nebezpečná látka, která areál Spolany zamořila při elektrolytické výrobě jedovatého chlóru tzv. amalgamovou metodou. Kovová rtuť a její ještě nebezpečnější...

Trochu „utajené“ projednávání

Návrh je zpracován s velkým důrazem na ekologickou stabilitu území a principy udržitelného rozvoje. Bez povšimnutí nesmí zůstat ani přístup k řešení nezaměstnanosti v oblasti....

Zůstane Spolana na „věčné” časy zamořena rtutí?

„ARNIKA považuje za absurdní, aby bylo zamoření rtutí zakonzervováno v betonovém sarkofágu za stovky milionů korun. A přitom by šlo jen o drahou toxickou konzervu zanechanou od...

Kolik snědí Češi dioxinů?

Celá tisková zpráva .

Arnika si stěžuje na provozovatele spalovny v Lysé

Arnika si stěžuje na provozovatele spalovny v Lysé

"Provozovatelé velkých zdrojů znečišťování, včetně spaloven odpadů jsou podle platného zákona o ovzduší povinni poskytovat informace o škodlivinách vypouštěných do ovzduší a o...

Putovní výstava "Za záchranu řeky Opavy" je nyní ve Vrbně pod Pradědem

„Lidé u nás mají ještě v živé paměti povodně z roku 1997 a zajímá je, jak se před podobnou katastrofou bránit,“ prohlásila místostarostka Vrbna pod Pradědem Helena Kudelová....

Na skládce v Zákupech musely unikat do ovzduší dioxiny

"Zcela chápeme lidi žijící v Zákupech, že nechtějí mít za humny skládku nebezpečných odpadů a souhlasíme s jejich petiční akcí. I kdyby skládka nehořela, může pro ně představovat...

Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

Ostravští úředníci podceňují nebezpečí PCB

Na problém s polychlorovanými bifenyly v Ostravě upozornilo Magistrát města Ostravy sdružení ARNIKA dopisem odeslaným před Vánocemi loňského roku. Sdělilo v něm, že v létě 2001...

Stop jedům ze spalovny Reanu

"Považujeme za nesmyslné prodlužovat povolení provozovateli, který zjevně nebude schopen dodržet požadavky na provoz spaloven vyplývající z předpisů Evropské unie. Prokázala to...

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Petice za obnovu české přírody Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Petice za obnovu české přírody

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě