en ru

.

Umožňujeme Vám spolurozhodovat o budoucí podobě Prahy. Pomozte nám v tom pokračovat.
Darujte prosím podle svých možností podobně jako loni. Děkuji Vám.

Mgr. Vendula Zahumenská, PhD., vedoucí kampaně Praha - město pro život

Darujte online platební kartou:

 

Darujte převodem na účet:

  • číslo účtu: 2400 375 935 / 2010
  • variabilní symbol: 3322
  • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email nebo telefon

Počet dárců: 142

122 400 Kč  

Kde bude můj dar pomáhat?

Popis připravovaných aktivit najdete o pár řádků níž.

Mohu dostat potvrzení o daru pro daňové úlevy?

Samozřejmě, potvrzení Vám rádi připravíme. Stačí poslat krátkou zprávu s žádostí o potvrzení na vit.vebr@arnika.org. Potvrzení Vám pošleme v lednu 2019 (nebo dřív, budete-li si to přát).

Letos se s Vámi zaměříme na tyto tři oblasti:

Smlouvy s developery

Obce a města mohou vyjednávat s developery o podmínkách, za kterých bude možné stavět nové byty, kanceláře nebo průmyslové zóny. Stejně jako v západní Evropě by i v ČR mělo být v budoucnu samozřejmostí, že se developeři podílejí na výstavbě školek, nemocnic, parků, kanalizace a další veřejné infrastruktury. Podmínky spolupráce stanovuje smlouva uzavřená mezi městem a developerem za účasti veřejnosti a pod veřejnou kontrolou. Arnika tuto formu spolupráce při rozvoji města silně podporuje. Obcím může ušetřit nemalé peníze.

V minulosti však pražské městské části uzavřely i řadu velmi nevýhodných smluv. Jednou z příčin mohla být i nezkušenost zastupitelů s tímto nástrojem.
Pro zastupitele proto uspořádáme praktický seminář, vysvětlíme jim, jak při uzavírání smluv postupovat a upozorníme na časté chyby při uzavírání smluv. Seminář bude postaven na analýze této problematiky, kterou jsme i díky Vašemu daru zpracovali loni.

Podpora aktivních občanů

Pro velký zájem zopakujeme seminář o problematické novele stavebního zákona. Podle nové legislativy taky aktualizujeme manuály pro účast veřejnosti při rozhodování o životním prostředí. Poslouží všem, kdo by na seminář nemohli přijít.

Naším dlouhodobým cílem je navrátit právo občanů na rozhodování o stavbách v jejich okolí zpátky do stavebního zákona. Omezení práv, ke kterému došlo v roce 2017 schválením novely stavebního zákona, považujeme za nepřípustné.

Dále připravujeme seminář na téma rozkrývání korupce ve stavebnictví.

Připomínky k Metropolitnímu plánu

Letos v létě mohli Pražané podat připomínky k novému pražskému územnímu plánu označovanému jako Metropolitní plán. Budoucnost Prahy se tak nakrátko ocitla v rukou statisíců lidí.

Po prvním kole připomínkování Metropolitního plánu nastává další etapa a tou je zapracování připomínek do plánu. Nepředpokládáme, že to jeho autoři stihnou dřív než během příštího roku. Připomínek totiž dorazilo okolo 50 tisíc! Dění pro Vás budeme i nadále bedlivě sledovat. Výslednou podobu Metropolitního plánu by totiž mohly ovlivnit nejen připomínky lidí, institucí a městských částí, ale i nové složení zastupitelstva po proběhlých říjnových volbách.

Praha nový územní plán nesporně potřebuje. Musí to ale být územní plán, který bude moderní, bude skutečně klást důraz na udržitelný rozvoj a bude splňovat požadavky stavebního zákona. Musí stanovovat jasná a konkrétní pravidla, podle kterých se bude Praha rozvíjet.

A další...

  • Budeme se zabývat negativními dopady klimatické změny na Prahu. Ta se projevuje například letními vlnami veder. Budeme prosazovat zavádění opatření, která vysoké teploty zmírní a usnadní jejich přečkání.
  • Budeme víc pracovat se seniory, jejichž potřeby jsou dnes při plánování územního rozvoje často přehlíženy. Budeme se snažit využít jejich aktivitu pro formulování požadavků na jejich zapojení.
  • I nadále budeme lidem poskytovat podporu při řešení místních kauz.

Podpořte prosím naše aktivity ještě dnes. Jsme tu proto, aby Praha zůstala dobrým místem pro život. Díky!