Orcigr.

Umožňujeme Vám spolurozhodovat o budoucí podobě Prahy. Pomozte nám v tom pokračovat a darujte prosím podle svých možností. Děkuji Vám.

Mgr. Václav Orcígr, vedoucí kampaně Praha - město pro život

Darujte online platební kartou:

 

Darujte převodem na účet:

  • číslo účtu: 2400 375 935 / 2010
  • variabilní symbol: 3322
  • do zprávy pro příjemce uveďte Váš email nebo telefon

Kde bude můj dar pomáhat?

Dlouhodobě se zabýváme územním plánováním Prahy, sledujeme legislativní rámce na státní i místní úrovni, o rozvoji vzděláváme komunální politiky, angažujeme se v adaptaci metropole na klimatickou změnu, pomáháme v uzpůsobení města přehlíženým skupinám, a mnoho dalšího. Detailní popis současných i připravovaných aktivit najdete o pár řádků níž.

Mohu dostat potvrzení o daru pro daňové úlevy?

Samozřejmě, potvrzení Vám rádi připravíme. Stačí poslat krátkou zprávu s žádostí o potvrzení na vit.vebr@arnika.org. Potvrzení Vám pošleme v lednu 2020 (nebo dřív, budete-li si to přát).

Letos se s Vámi zaměříme na tyto tři oblasti:

Vypořádání připomínek k Metropolitnímu plánu

Příprava klíčového strategického dokumentu pro budoucnost Prahy na další desetileté se dostala do nové fáze. Poté, co jsme loni připravili 60 stran relevantních připomínek a pomohli zapojit se do připomínkování plánu desítkám dalších sdružení, chceme letos dohlížet na to, že připomínky nejen spolků, ale i městských částí a dotčených ministerstev, budou vypořádány nejen formálně, ale i věcně. Vystupujeme na zasedáních Zastupitelstva hl. m. Prahy a scházíme se s politickými představiteli, aby dohlédli na to, že Praha bude mít taková pravidla výstavby, že v ní bude možné lépe žít. Zda to vzhledem k současnému stavu plánu vůbec bude možné, Vás samozřejmě budeme informovat.

Podpora aktivních občanů

I letos chceme pomáhat místním iniciativám i konkrétním občanům v řešení problémů se škodlivou výstavbou nebo s dotazy k zásadním dokumentům a rozvojovým koncepcím Prahy. Připomínkovali jsme chystanou novelu stavbního zákona, která má ještě více okleštit možnost zasáhnout do rozhodování o stavbách. O změnách ve stavebních regulacích chystáme nové semináře pro veřejnost i městské části, a veškeré výstupy budeme i nadále poskytovat zdarma online. Jak jsme slíbili, i díky vašim loňským darům jsme mohli vydat sadu tří "průvodců aktivního občana", které vás provedou správními řízeními, územním plánem i posuzováním vlivů na životní prostředí (EIA).

Boj s projevy klimatické změny ve městě

Poslední dva roky jsme se intenzivně věnovali způsobem adaptace Prahy na změnu klimatu. Vedra, sucha, extrémní výkyvy počasí, ale i problémy způsbené přebujelou dopravou, která jen umocňuje tvorbu tzv. tepelných ostrovů ve městě - to vše chceme letos zahrnout do našich aktivit. Ve spolupráci s místní samosprávou i občany vytipujeme nejproblematičtější místa a navrhneme řešení, která po politicích budeme také požadovat.

V rámci tématu chceme navázat i na naši specializaci na téma smluv s investory. Letos bychom chtěli zjišťovat, jakým způsobem se adaptace města na změnu klimatu projevuje právě v dohodách města s developery, a budeme se také zabývat způsoby implementace adaptačních strategií do způsobů rozhodování.

A další...

  • Trochu více bychom se chtěli letos zaměřit i na konkrétní stavební projekty - např. přestavbu Masarykova nádraží. Ta v praxi ukazuje typické problémy, kterým Praha v současné době čelí, ať už je to nepříznivý vliv z hlediska památkové ochrany, čistě komerční využití, předimenzovanost, anebo fakt, že je plánována v místě největšího tepelného ostrova Prahy, ale na zmírnění jeho dopadů v podstatě nemyslí.
  • Také díky vám jsme mohli vydat Analýzu bytové situace v Praze, která hodnotí příčiny současné nedostupnosti bydlení v metropoli a navrhuje konkrétní řešení. Brožura zaznamenala výrazný úspěch, a díky tomu jsme se rozhodli téma nadále rozvíjet. Analýzu jsme rozeslali politikům a osobně ji chceme klíčovým aktérům prezentovat. Naším cílem je prosadit do veřejné diskuze o bydlení i jiné a možná významnější faktory, než je pokles výstavby nových bytů, které do cen bydlení promlouvají. Jsou třeba krátkodobé pronájmy, investiční skupování bytů, anebo i fakt, že soukromí investoři staví především takové bydlení, které se jim nejvíce vyplatí (tj. luxusní byty).
  • Posvítili jsme si na mafiánské praktiky některých developerů a případy vydírání nebo zastrašování aktivních občanů zmapovali v další brožuře. Na podobné případy chceme i nadále upozorňovat.
  • Loni jsme poprvé rozvinuli téma přizpůsobení města skupině seniorů a chtěli jsme také rozvinout diskuzi o využití potenciálu, který skupina starších obyvatel nese. Za tímto účelem jsme zpracovali analýzu a speciální kurz, který pražským seniorům umožní spolurozhodovat o životním prostředí svého města.
  • Situace Prahy významně zajímá např. také UNESCO - do Prahy přijíždí na průzkumnou misi a my jsme stejně jako u předchozích návštěv organizace u toho.

Podpořte prosím naše aktivity ještě dnes. Jsme tu proto, aby Praha zůstala dobrým místem pro život. Díky!