Rohanský ostrov

Rohanský ostrov je jedním z pěti největších rozvojových území v centru Prahy, které se během následujících 10 až 15 let zcela změní. Pozemky prodalo hlavní město Praha za miliardu a 69 milionů Konsorciu Rohan které patří realitní společnosti Sekyra Group Real Estate. To prezentovalo projekt, podle něhož by mělo na ostrově vzniknout moderní centrum plné zeleně, parkových a rekreačních ploch a v hodnotě asi 15 miliard korun. Ukazuje se však, že všechno může dopadnout jinak.
Lákavé bydlení u řeky

Konsorcium Rohan vyhrálo pozemky nejen kvůli nabídnuté ceně, ale také kvůli projektu využití území, které dosahuje rozlohy asi 200 tisíc m2. Projekt počítá s kvalitní bytovou zástavbou, tak i obchody, službami, kancelářemi, městským parkem a dalšími plochami určenými pro volnočasové aktivity. Byty mají tvořit 55 % plochy v nových domech, zbytek pak kanceláře. Bydlet by tu mělo asi 1 300 rodin, pohybovat se tu má desetinásobek lidí denně.

Park má být celoročně využitelný, na břehu řeky mají vzniknout zelené lázně a trhy. V zimě má být místo vhodné k bruslení. Projekt totiž předpokládá obnovení ramena Vltavy přibližně v místě původního, které bylo zasypáno v 19. století. To umožní oddělení Rohanského a Maninského ostrova od „pevniny“. Na ostrově má vzniknout zeleň a zázemí pro sport a rekreaci. Z menšího z ostrovů se má stát přírodní rezervace přístupná široké veřejnosti. Nábřeží Karlína a Libně má s Rohanským ostrovem spojovat hned několik mostů.

Karlínská Stromovka

Jak dopadne realizace projektu v praxi, je otázkou. Podle některých kritiků je intenzivní zastavění poloviny celého území nerozumné. Celý prostor Rohanského ostrova by naopak měl sloužit pouze k rekreaci a sportu. Na pravém břehu Vltavy by tak mohla vzniknout „karlínská Stromovka“ – a to právě v místě, kde je zeleně málo a lidé nemají moc možností k rekreaci. Projekty dalších developerů počítají s výstavbou nových čtvrtí také v Holešovicích, Libni a v Karlíně, takže počet rezidentů se v této části města bude v každém případě zvyšovat.

Obavy vzbuzuje také snaha o výstavbu dalších kancelářských budov, protože Rohanský ostrov není napojen na systém veřejné dopravy a intenzita automobilového provozu v Pobřežní ulici je již dnes na pokraji únosnosti. Uliční síť Karlína a Libně není na další zátěž dimenzována. Stanice metra Invalidovna a tramvajová trať v Sokolovské ulici je poměrně daleko, se stavbou další tramvajové trati nebo se zavedením autobusových linek se zatím nepočítá.

Urbanistická soutěž

V roce 2007 vypsalo hlavní město Praha soutěž s cílem najít soukromého investora pro využití Rohanského ostrova. Základní podmínkou soutěže bylo, že zde má vzniknout nové městské centrum s obytnými domy, službami, hotely, kancelářemi i zelení.

V prvním kole soutěže se hodnotily formální náležitosti a urbanistické studie, ve druhém kole šlo především o cenu (z 80 % rozhodující kriterium). "Měli jsme k dispozici jenom hmotovou studii, tedy nákresy šedivých krabiček naskládaných do prostoru. Podle toho jsme si těžko mohli udělat představu, co by firmy na Rohanském ostrově chtěly postavit," říká k práci výběrové komise její členka a zastupitelka Zuzana Drhová (Strana Zelených). Tomu, že kvalita urbanistického řešení nebyla prvořadá, nasvědčuje i to, jak obtížné je na internetu najít návrhy, s nimiž se developerské firmy do soutěže hlásily.


Přihlásilo se 17 uchazečů, do dalšího kola postoupili 3. Vítězem se stalo Konsorcium Rohan, které na projektu spolupracovalo s irskou architektonickou kanceláří HKR Architects a s dánským ateliérem Gehl architects.

Další návrhy, které se do soutěže přihlásily (víc jich v otevřených zdrojích není možné najít):

Pracuje se na studii, na stavbu chybí peníze

rohasky002V roce 2009 se situace začala měnit. Sekyra Group předložila magistrátu realizační studii využití ostrova. Zřejmě pod tíhou finanční krize však záměr upravila. Výstavbu chtěla zahustit, na ostrov umístit výškové budovy a vyškrtla dokonce mateřskou školku, kterou požadovalo hlavní město Praha. Zastupitelé tuto zásadní změnu koncepce zamítli a ke konci roku předložili k posouzení nový návrh.

Samotný magistrát připustil, že rozhodnutí prodat pozemky jednomu developerovi byla chyba. Podle původního záměru totiž soutěž měla mít několik vítězů, kteří si území rozdělí. Návrat k této variantě už však asi nebude možný.

Do nové realizační studie developerská firma doplnila požadované dopravní řešení či výstavbu školních zařízení. V nové čtvrti by měly vzniknout vysokoškolské koleje, škola, školka i původně slibované parkové plochy. Přetrvává však obava, zda investor dokáže zajistit dostatek prostředků pro tak rozsáhlý projekt.

Historie ostrova

Ostrov vznikl po roce 1550 na místě starého říčního nánosu. Při regulaci byl částečně spojen s karlínským územím a na východě splynul s Libeňským ostrovem. Zprvu písečný ostrov byl dán Starým Městem roku 1551 do nájmu cechu rybářskému. O pět let později ale mlynář Martin Šašek dosáhl zrušení nájmu a ostrov upravil pro svou potřebu.

Ostrov se proto původně nazýval Šaškovský. V 17. a 18. století se mu říkalo Staroměstský nebo také Primátorský, poněvadž byl využíván staroměstskou radnicí. V letech 1777 – 1830 ho vlastnila rodina někdejšího nejvyššího pražského purkrabího hraběte Jindřicha Gabriela Rottenhana a nazýval se pro změnu Rottenhanský. V letech 1850 až 1875 nesl jméno svého dalšího majitele, pražského měšťana Jana Jiřího Köppla, tedy Köpplův ostrov. Dnes je pojmenován podle pražského radního a tesařského mistra Josefa Rohana, jenž ostrov koupil v roce 1850.

V té době byl ostrov pražským korzem. Za první republiky se z Rohanského a Libeňského ostrova stala periferie, byla zde dokonce plánována průmyslová zóna. Záměr se však již po druhé světové válce nepodařilo uskutečnit.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.