Změny územního plánu

Územní plán člení Prahu na jednotlivé plochy. Každé z nich je přiřazena určitá funkce - mohou být určeny pro výstavbu, pro administrativu, pro obchod nebo služby, pro zeleň anebo výstavbu škol, nemocnic či silnic. Pokud někdo nesouhlasí s tím, k čemu je určený jeho pozemek, může požádat o změnu územního plánu. Právě změny jsou v Praze velkým problémem, protože se stovky pozemků se zelení změnily ze zeleně na stavební parcely. Vzhledem k nepřehlednosti podkladů a náročnosti schvalovacího procesu podléhají malé kontrole veřejnosti - lidé se o změnách mnohdy nedozví. Téměř každý měsíc se na zasedání zastupitelstva projednávají další a další změny územního plánu. Změny územního plánu se schvalují ve stejném procesu jako samotný územní plán. Vlastníci dotčených nemovitostí a takzvaní zástupci veřejnosti mohou podávat ke každé dílčí změně námitky. Vyjadřovat se mohou i spolky. Pokud zastupitelstvo námitkám a připomínkám nevyhoví, je možné podat žalobu.

Každou z nich musí schválit hlasováním zastupitelstvo Prahy. Náš manuál vám pomůže se vyznat v územním plánu a v jeho změnách.

Zajímá vás, která změna se týká vašeho okolí? Podívejte se do výkresů k územnímu plánu nebo na Geoportál. Více o tom, jak s těmito online informace pracovat, najdete v našem manuálu.

Z historie změn a úprav územního plánu

V Praze se pořizovaly, často pro potřeby developerů, tisíce změn a stovky z nich zastupitelé také schválili. Některým z těch nejproblematičtějších jsme se věnovali v publikaci 30 změn územního plánu Prahy. Kromě změn se v Praze do územního plánu zasahovalo také tzv. úpravami. Jednalo se v podstatě o utajený proces, kdy se zvyšovala hodnota pozemku jen úřednickým razítkem. Prostřednictvím úprav bylo možné bez větších problémů postavit namísto  třípatrových domů věžáky nebo namísto bytů kanceláře. Toto kupčení s pozemky zarazil Nejvyšší správní soud až v roce 2013. Do té doby stihli úředníci přihrát investorům skoro v tisícovce případů výrazně rozsáhlejší možnosti výstavby. Změny územního plánu na Magistrátu běží dál, některé jsou potřebné, jiné ovšem stále slouží hlavně zájmu soukromých developerských firem a jsou nešetrné vůči životnímu prostředí.

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě