Historie příprav územního plánu

Metropolitní plán není první pokus o nahrazení zastaralého územního plánu Prahy. Praha měla své územní plány prakticky po celé 20. století. Už je to přes 10 let, co se Pražané vyjadřovali ke konceptu územního plánu, který se dodnes ozančuje jako Koncept Pavla Béma. Tento plán byl jedním ze symbolů pražské korupce, protože developeři a spekulanti do konceptu přes politiky protlačili řadu záměrů, na kterých by vydělali, ale které by poškodily město a jeho obyvatele. To potvrdily zveřejněné odposlechy rozhovorů mezi primátorem "Kolibříkem" Bémem a lobbistou Romanem "Mazánkem" Janouškem.

Občané se v roce 2009 ale nehodlali smířit s tím, co politikové chystají a poslali městu přes 18 000 připomínek a další připomínky přišly od městských částí. To celý proces zablokovalo. Konečnou pro Koncept Pavla Béma znamenal nástup nové politické reprezentace. Bohumil Svoboda a po něm Tomáš Hudeček hodili plán do koše, včetně připomínek občanů, a začali pracovat na novém plánu.

Přečtěte si, jaké námitky uplatnilo 18 tisíc Pražanů skrze zástupce veřejnosti. Mnohé z těchto připomínek a námitek, se kterými se magistrát nikdy nevypořádal, jsou dodnes platné.

Podívejte se na námitky občanů a zástupců veřejnosti

Seznamte se s připomínkami městských částí

Od Konceptu k Metropolitnímu plánu

Tomáš Hudeček přivedl na scénu myšlenku Metropolitního plánu, který měl přinést nový přístup k plánování města. Nadějné vyhlídky se však dosud nenaplnily, a zdá se, že Metropolitní plán v současné době přináší do Prahy ještě více nejistoty a zmatků než dosavadní územní plán. Zadání Metropolitního plánu schválili zastupitelé na svém posledním zasedání před volbami - v polovině září 2013. Brzy poté začala ta nejdůležitější část celého procesu - sepsání návrhu územního plánu. Dlouhou dobu do jeho přípravy nebyla zapojena veřejnost, což se změnilo až po tlaku nevládních organizací i expertů. 

Návrh Metropolitního plánu byl pro společné jednání dle stavebního zákona byl zveřejněn na jaře roku 2018, a prošel procesem připomínkování. Nyní by mělo nastat druhé kolo projednání s veřejností nad návrhem se zapracovanými připomínkami.

Praha - publikace

Hledáte návod jak změnit své město k lepšímu, čerpáte nápady nebo si chcete zpříjemnit volno inspirativní četbou? Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě