#Odpady

Města a obce mohou výrazně zvýšit recyklaci odpadů a ještě na tom ušetřit, ukázala studie Arniky

Města a obce mohou výrazně zvýšit recyklaci odpadů a ještě na tom ušetřit, ukázala studie Arniky

Sdružení Arnika zveřejnilo výsledky případové studie nakládání s odpady na příkladu menšího jihočeského města, která ukazuje, že města a obce v České republice mohou výrazně...

Zlivané se informují, jak předcházet vzniku odpadu a recyklovat

Zlivané se informují, jak předcházet vzniku odpadu a recyklovat

Dnešní zahájení výstavy „Předcházej a recykluj“ na Městském úřadě Zliv dává obyvatelům tohoto jihočeského města možnost seznámit se s náměty, jak předcházet vzniku odpadu,...

Projednání spalovny v Chotíkově úřady ignorovaly

Projednání spalovny v Chotíkově úřady ignorovaly

Dnes dopoledne proběhlo v Kulturním domě obce Chotíkov veřejné projednání v rámci územního řízení k plánované stavbě spalovny odpadů. Kromě připomínek místních iniciativ a...

Hledají se zajímavé nápady, jak předcházet odpadům

Hledají se zajímavé nápady, jak předcházet odpadům

Nejlepší odpad je ten, který nevyprodukujeme, a co se ve škole naučíš, v praktickém životě jako když najdeš. Arnika proto připravila pro žáky a studenty pražských základních a...

Arnika zprovoznila nové stránky věnované spalovně v Plzni Na Slovanech

Arnika zprovoznila nové stránky věnované spalovně v Plzni Na Slovanech

Sdružení Arnika dnes zprovoznilo nové informační stránky o spalovně nebezpečných dopadů v Plznia Na Slovanech.

Zavážení dolů v okolí Lampertic a Žacléře odpady škodí životnímu prostředí a mělo by přestat

Zavážení dolů v okolí Lampertic a Žacléře odpady škodí životnímu prostředí a mělo by přestat

Nové rozbory ukázaly, že sedimenty z Lampertického potoka a ryby v něm jsou zatíženy celou škálou toxických látek. V sedimentační nádrži na horním toku Lampertického potoka se...

Stockholmská úmluva chce omezit nejnebezpečnější chemikálie v životním prostředí. U BFRs se jí to nedaří.

Stockholmská úmluva chce omezit nejnebezpečnější chemikálie v životním prostředí. U BFRs se jí to nedaří.

Elektronika, koberce, výrobky z plastu – to vše jsme si již navykli odevzdávat k recyklaci. Jsou však případy, kdy recyklace může spíše uškodit. Takovou výjimkou jsou předměty...

Kompostování odpadů může přispět ke snížení produkce skleníkových plynů

Kompostování odpadů může přispět ke snížení produkce skleníkových plynů

Získávání energie z odpadu, především jeho spalováním je v současné době často prezentováno jako nejvýhodnější způsob nakládání s odpady. Studie australských vědců o možnostech...

Rekordní množství letáků v českých poštovních schránkách

Rekordní množství letáků v českých poštovních schránkách

V roce 2010 bylo v ČR distribuováno 3,9 miliardy reklamních letáků. To je o více než dvě miliardy více než v roce 2001 (1,7 miliardy letáků). V ČR se distribuuje více letáků než...

Páté zasedání stran Stockholmské úmluvy skončilo pro životní prostředí i zdraví lidí nerozhodně

Páté zasedání stran Stockholmské úmluvy skončilo pro životní prostředí i zdraví lidí nerozhodně

Polovičním úspěchem skončila konference stran Stockholmské úmluvy v Ženevě: delegáti více než 160 zemí odsouhlasili zařazení toxického pesticidu endosulfanu (1) mezi vysoce...

Spalovna odpadů v Karviné je předimenzovaná a ovzduší v kraji nepomůže

Spalovna odpadů v Karviné je předimenzovaná a ovzduší v kraji nepomůže

Stavba nové spalovny odpadů v Karviné nepřinese kraji úlevu od škodlivin vypouštěných do ovzduší průmyslem. Navíc se ve srovnání s emisemi karvinských tepláren změní charakter...

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

V těchto dnech probíhá v Ženevě Pátá konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Dioxiny vznikající mimo jiné spalováním chlorovaných...

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe