#Odpady

Hledají se zajímavé nápady, jak předcházet odpadům

Hledají se zajímavé nápady, jak předcházet odpadům

Nejlepší odpad je ten, který nevyprodukujeme, a co se ve škole naučíš, v praktickém životě jako když najdeš. Arnika proto připravila pro žáky a studenty pražských základních a...

Arnika zprovoznila nové stránky věnované spalovně v Plzni Na Slovanech

Arnika zprovoznila nové stránky věnované spalovně v Plzni Na Slovanech

Sdružení Arnika dnes zprovoznilo nové informační stránky o spalovně nebezpečných dopadů v Plznia Na Slovanech.

Zavážení dolů v okolí Lampertic a Žacléře odpady škodí životnímu prostředí a mělo by přestat

Zavážení dolů v okolí Lampertic a Žacléře odpady škodí životnímu prostředí a mělo by přestat

Nové rozbory ukázaly, že sedimenty z Lampertického potoka a ryby v něm jsou zatíženy celou škálou toxických látek. V sedimentační nádrži na horním toku Lampertického potoka se...

Stockholmská úmluva chce omezit nejnebezpečnější chemikálie v životním prostředí. U BFRs se jí to nedaří.

Stockholmská úmluva chce omezit nejnebezpečnější chemikálie v životním prostředí. U BFRs se jí to nedaří.

Elektronika, koberce, výrobky z plastu – to vše jsme si již navykli odevzdávat k recyklaci. Jsou však případy, kdy recyklace může spíše uškodit. Takovou výjimkou jsou předměty...

Kompostování odpadů může přispět ke snížení produkce skleníkových plynů

Kompostování odpadů může přispět ke snížení produkce skleníkových plynů

Získávání energie z odpadu, především jeho spalováním je v současné době často prezentováno jako nejvýhodnější způsob nakládání s odpady. Studie australských vědců o možnostech...

Rekordní množství letáků v českých poštovních schránkách

Rekordní množství letáků v českých poštovních schránkách

V roce 2010 bylo v ČR distribuováno 3,9 miliardy reklamních letáků. To je o více než dvě miliardy více než v roce 2001 (1,7 miliardy letáků). V ČR se distribuuje více letáků než...

Páté zasedání stran Stockholmské úmluvy skončilo pro životní prostředí i zdraví lidí nerozhodně

Páté zasedání stran Stockholmské úmluvy skončilo pro životní prostředí i zdraví lidí nerozhodně

Polovičním úspěchem skončila konference stran Stockholmské úmluvy v Ženevě: delegáti více než 160 zemí odsouhlasili zařazení toxického pesticidu endosulfanu (1) mezi vysoce...

Spalovna odpadů v Karviné je předimenzovaná a ovzduší v kraji nepomůže

Spalovna odpadů v Karviné je předimenzovaná a ovzduší v kraji nepomůže

Stavba nové spalovny odpadů v Karviné nepřinese kraji úlevu od škodlivin vypouštěných do ovzduší průmyslem. Navíc se ve srovnání s emisemi karvinských tepláren změní charakter...

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

Nelze tvrdit, že jedna spalovna vyprodukuje méně dioxinů než dům vytápěný uhlím

V těchto dnech probíhá v Ženevě Pátá konference smluvních stran Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách. Dioxiny vznikající mimo jiné spalováním chlorovaných...

Hořící skládka v Lišově mohla znovu ohrozit okolní obce jedovatými zplodinami obsahujícími dioxiny

Hořící skládka v Lišově mohla znovu ohrozit okolní obce jedovatými zplodinami obsahujícími dioxiny

Požár, který propukl v noci z 20. na 21. dubna na skládce komunálního odpadu provozované společností A.S.A. České Budějovice v Lišově, mohl ohrozit okolní obce jedovatými...

Fotili jste vodu a soutěžili - kdo vyhrál?

Fotili jste vodu a soutěžili - kdo vyhrál?

Voda v různých podobách byla námětem fotografií v soutěži Fotíme vodu. Jako nejlepší byly vybrány snímky Zrcadlo Dana Vávry, Voda v ohrožení Martiny Vellekové a Studánka od Jana...

Ve Velké Dobré na Kladensku má vzniknout spalovna odpadů, vzbuzuje ale nesouhlas obyvatel i úřadů

Projekt nové spalovny odpadů navržený společností AGMECO LT bude muset projít posouzením vlivu na životní prostředí.

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena