#Odpady

Láhve od minerálky jsou za korunu

Od 1. srpna 2010 se vratné láhve od minerálky vykupují pouze za 1 korunu. Opatření prosadilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Zdůvodnilo to ochranou firmy Hanácká Kyselka, která...

Vratné láhve na českém trhu zachraňují pivaři

Vratné láhve na českém trhu zachraňují pivaři

Vratné láhve z našeho trhu mizí, využívají je převážně pivovary. Záleží ale na spotřebitelích, zda se sklo vrátí také do regálů s dalšími nápoji.

Vláda má projednat omezení práva na informace o toxických látkách. Proč? Přeje si to průmysl a odbory

Vláda má projednat omezení práva na informace o toxických látkách. Proč? Přeje si to průmysl a odbory

Vláda premiéra Jana Fischera bude pravděpodobně těsně před volbami rozhodovat o razantním zásahu do práva veřejnosti na informace o toxických látkách vypouštěných průmyslovými...

Zbytky ze spalování uhlí v  Otrokovicích plné arsenu mají zasypat staré hliniště

Zbytky ze spalování uhlí v  Otrokovicích plné arsenu mají zasypat staré hliniště

Směs s popílkem z otrokovické elektrárny se má stát materiálem pro zavezení a likvidaci bývalého hliniště ve Vážanech na Kroměřížsku.

Papírová krize - jak pomoci?

Papírová krize - jak pomoci?

Kvůli světové krizi přestal asijský průmysl odebírat z Evropy sběrový papír . Nastal jeho přebytek a jeho ceny klesly u některých typů až na nulu. Tato situace se týká každého z...

Chlór v odpadech z PVC

Původ chloru v odpadech Výhodou náhradních paliv z odpadu je ochrana klimatu a zdrojů. Při procesu spalování však působí problémy obsah chloru v odpadech. Technická univerzita v...

Vysoká míra recyklace - Úspěšné modely nakládání s odpady v českých obcích

Vysoká míra recyklace - Úspěšné modely nakládání s odpady v českých obcích

Nová publikace Hnutí DUHA obsahuje souhrn několika příkladů dobré praxe v třídění a recyklaci. Uvedeným třinácti městům a obcím v Čechách i na Moravě se osvědčil pytlový sběr...

V Českých Budějovicích vytřídí za rok v průměru dvakrát méně odpadu na obyvatele než v Písku

Studie ukazuje, že pokud se budou chtít České Budějovice v míře třídění odpadu přiblížit Písku a naplňovat tak cíle POH (Plánu odpadového hospodářství) Jihočeského kraje a...

O možnosti úspor papíru v kanceláři

O možnosti úspor papíru v kanceláři

V České republice roste trvale spotřeba papíru. Je největší ze všech států bývalé východní Evropy. To znamená nárůst zátěže životního prostředí, ztrátu surovin a energie. Článek...

Krize odpadů: jiný pohled

Současná ekonomická krize zviditelnila nedostatky ve fungování naší společnosti. Krize v odbytu druhotných surovin odhalila mezery Evropou proklamované recyklační společnosti....

Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích

Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích

Zápis z exkurze do spalovny komunálních odpadů v Praze-Malešicích konané za účasti studentů účastnících se projektu Odpad je surovina .

Arnika podpoří sdružení A21 z Poličky v jeho kampani proti plazmatronu

Arnika podpoří sdružení A21 z Poličky v jeho kampani proti plazmatronu

Plánovaná likvidace nebezpečných odpadů v plazmatronu ruské výroby v Poličských strojírnách je z hlediska životního prostředí problematickým krokem. Autoři hodnotící vliv této...

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě