Statistiky kácení v alejích za rok 2022

 

 Infografika Aleje 2022 zmenseno

* Královéhradecký: data od roku 2009
* Liberecký: chybí údaje za roky 2003, 2004 a 2010
* Plzeňský: chybí část údajů za období 2003 -2005
* Vysočina: data od 1. 10. 2007
* Středočeský: chybí data za rok 2020
*Pardubický: data za rok 2021 byla doplněna, nepropsala se jenom do původně zveřejněné statistiky

Na celostátní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení stromů v alejích podél silnic. Jediným způsobem, jak zjistit čísla, je dotazovat se u jednotlivých krajských správ údržby silnic. Právě touto metodou jsme vytvořili následující přehled. Bohužel, neexistuje jednotná metodika, jak statistiky vést, a některé správy silnic poskytly jen částečné údaje. Přehled také nezahrnuje kácení a výsadby podél všech silnic: silnice I. třídy, rychlostní silnice a dálnice jsou ve správě Ředitelství silnic a dálnic ČR, místní a účelové komunikace spravují obce, hlavní město Praha spravuje kromě dálničních komunikací všechny typy komunikací vedoucí městem. Kácení po živelních událostech mohou provádět jednotky integrovaného záchranného systému bez vědomí správců silnic. Celkové počty stromořadí, která zmizela od našich silnic, tak mohou být mnohem vyšší.

Od 1. 10. 2003 do 31. 12. 2022 bylo vykáceno u krajských silnic celkem 326 497 stromů. Silničáři ovšem za stejné období vysadili jen 202 394 stromů. Je nepochybné, že silničních stromořadí v české krajině neustále ubývá. Oproti roku 2021 je úbytek stromů sice menší, nicméně poměr výkáceno : vysázeno je horší než v letech 2020 nebo 2019.

 

Jaké trendy lze z přehledu vysledovat?

1. Vyhodnotili jsme poměr vykácené stromy/vysázené stromy za sledované období 2003 - 2022. Čísla hovoří v neprospěch vysázených stromů. Zjednodušeně lze konstatovat, že za tři vykácené stromy byly vysázeny sotva dva nové. Dlouhodobě jsou na tom nejhůře kraje Královéhradecký, Karlovarský a Plzeňský. Kraje, ve kterých je situace příznivější a dlouhodobě se daří nahrazovat pokácené stromy novou výsadbou v poměru přibližně 1 : 1 jsou tyto: Středočeský, Moravskoslezský, Jihomoravský, Vysočina. Nejlépe si vede kraj Liberecký.

2. Pokud silniční správy nahlásily vysazování stromů, neznamená to vždy, že šlo o dosadby alejí podél silnic. Někdy byla vykácena alej a nové stromy vysazeny zcela jinde. Vysadit nové stromy na místě kácení může být nemožné kvůli zajištění bezpečného provozu na silnici a také proto, že stromky by byly poškozovány při údržbě komunikace. S výsadbou stromků v bezpečné vzdálenosti od silnice nemusí souhlasit vlastník pozemku. Přesnější údaje máme za období 2014 – 2022, kdy bylo 24,79 % stromů vysázeno jinde, než u silnic, kde se kácelo.

3. V roce 2022 silničáři vysázeli 12,86 % jinde než u silnic (tj. na jiných místech, než se kácelo). Poměr vykácených a vysázených stromů dopadl nejlépe v Středočeském kraji, kde se zároveň nejvíce sázelo. Vysázeli 2529 nových stromů a vykáceli 602. Za každý vykácený strom zde v roce 2022 vysázeli tedy 4,2 nových. Hodně stromů vysázeli také silničáři v Jihomoravském kraji – 1733 stromů. Zároveň však poměrně velké množství vykáceli – celkem 1566 stromů. V roce 2022 nejvíce káceli v Královéhradeckém kraji - 4402 stromů, vysadit se jim podařilo jen 185 stromů, tzn. vysadili jeden strom za 23,79 poražených. Zde byl také nejhorší poměr vykácených a vysázených stromů.

4. Možnost vysazovat stromy podél silnic nadále komplikují zejména vlastnické vztahy. Pozemky vhodné pro náhradní výsadbu podél silnic nejsou ve vlastnictví státu (resp. ve správě krajských správ silnic), ale vlastní je většinou soukromé osoby. Dalším častými argumenty, proč nesázet stromy jsou nedostatek financí pro jejich údržbu a údajně významné snížení výnosů na zemědělských pozemcích.

5. V roce 2015 schválila vláda Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Jedním z úkolů, které jsou v něm delegovány na Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo dopravy, je zpracovat metodický pokyn údržby a rozvoje doprovodné funkční zeleně podél silnic a železnic ve vztahu k adaptaci na změnu klimatu. Rychlost, s jakou obě ministerstva tento akční plán naplňují ovšem zásadní změnu v dohledné době nezaručuje. Nadějí pro stromy v krajině tak jsou zejména samosprávy obcí a aktivní občané, kteří jsou schopni konat ve prospěch stromů “tady a teď”.

 

 

vzor naší žádosti o informace za rok 2020
naše tabulka pro rok 2020

 

Dokumenty 2009

pdfVyjádření ministra dopravy Gustáva Slamečky 370.36 Kb
pdfVyjádření ministerstva vnitra 2.96 Mb
pdfVyjádření Ředitele služby dopravní policie Leoše Tržila (2009) 85.32 Kb

Plánované kácení v zimě 2009 - 2010

pdfDopis s vyjádřením o kácení Ředitelství silnic a dálnic 1.86 Mb (týká se silnic I. třídy a dálnic na území celé České republiky)


Informace o kácení v jednotlivých krajích ČR

Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Královéhradecký Liberecký
Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský
Ústecký Vysočina Zlínský    

Jihočeský kraj

 

období

počet

Počet pokácených stromů    

1.10.2003 - 31.12.2022

49 227

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 15 372

pdfKácení Jihočeský kraj 2003-09
pdfKácení Jihočeský kraj 2010
pdfKácení Jihočeský kraj 2011
pdfKácení Jihočeský kraj 2012 a doplněné informace
pdfKácení Jihočeský kraj 2014.pdf
pdfKácení_2013_okr._Jindřichův_Hradec.pdf
pdfKácení_2013_okr._Prachatice.pdf
pdfKácení_2013_okr._Písek.pdf
pdfKácení_2013_okr._Strakonice.pdf
pdfKácení_2013_okr._Tábor.pdf
pdfKácení_2013_okr._České_Budějovice.pdf
pdfKácení 2013 okr.Český Krumlov.pdf
pdfKácení Jihočeský kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Jihočeský kraj 2016
pdfKácení a výsadby Jihočeský kraj 2017
pdfKaceni a vysadby Jihocesky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Jihočeský kraj 2019
pdfKácení a výsadby Jihočeský kraj 2020
pdfKácení a výsadby Jihočeský kraj 2021

 

Jihomoravský kraj

 

období

počet

Počet pokácených  stromů   

1.10.2003 - 31.12.2022

 28 965

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 26 543

pdfKácení Jihomoravský kraj 2003-08
pdfKácení Jihomoravský kraj 2008-09
pdfKácení Jihomoravský kraj 2010
pdfKácení Jihomoravský kraj závěr 2010
pdfKácení Jihomoravský kraj 2011
pdfKácení Jihomoravský kraj 2012
pdfVyjádření hejtmana Michala Haška (2009)
pdfJihomoravský kraj kácení 2013
pdfJihomoravský kraj kácení 2014 dopis
pdfJihomoravský kraj kácení a výsadba 2014 tabulka
pdfKácení Jihomoravský kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Jihomoravský kraj 2016
pdfKácení a výsadby Jihomoravský kraj 2017
pdfKaceni a vysadby Jihomoravsky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Jihomoravský kraj 2019
pdfKácení a výsadby Jihomoravský kraj 2020
pdfKácení a výsadby Jihomoravský kraj 20211

 

 Karlovarský kraj

 

období

počet

Počet pokácených  stromů     

1.10.2003 - 31.12.2022

 15 212

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 2 847

pdfKácení Karlovarský kraj 2003-08
pdfKácení Karlovarský kraj 2008-09
pdfKácení Karlovarský kraj 2010
pdfKácení Karlovarský kraj závěr 2010
pdfKácení Karlovarský kraj 2011
pdfKácení Karlovarský kraj 2012
pdfKarlovarský kraj kácení 2013
pdfKarlovarský kraj kácení 2014
pdfKácení Karlovarský kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Karlovarský kraj 2016
pdfKácení a výsadby Karlovarský kraj 2017
pdf Kaceni a vysadby Karlovarsky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Karlovarský kraj 2019
pdfKácení a výsadby Karlovarský kraj 2020
pdfKácení a výsadby Karlovarský kraj 2021

 

Královéhradecký kraj

 

období

počet

Počet pokácených stromů      

1.10.2003 - 31.12.2022

 26 695

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 3 910

pdfKácení Královéhradecký kraj 2009
pdfKácení Královéhradecký kraj 2010
pdfKácení Královéhradecký kraj závěr 2010
pdfKácení Královehradecký kraj 2011
pdfKácení Královehradecký kraj 2012
pdfKácení Královéhradecký kraj 2013
pdfKácení a výsadba Královéhradecký kraj 2014
pdfKácení Královéhradecký kraj 2015.pdf
pdfKrálovéhradecký kraj - suché stromy 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Královéhradecký kraj 2016
pdfKácení a výsadby Královéhradecký kraj 2017
pdfKaceni a vysadby Kralovehradecky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Královéhradecký kraj 2019
pdfKácení a výsadby Královéhradecký kraj 2020
pdfKácení a výsadby Královéhradecký kraj 2021

 

Liberecký kraj

 

období

počet

Počet pokácených stromů         

2005 - 31.12.2022*

 9 390

Počet vysázených stromů

1.1.2011 - 12.2022**

 16 939

*chybí údaje za rok 2010
** do roku 2010 nezveřejnili

pdfKácení Liberecký kraj 2003-09
pdfDopis advokáta správy silnic o odmítnutí dalších informací (2011)
pdfKácení Liberecký kraj 2011
pdfKácení Liberecký kraj 2012
pdfLiberecký kraj kácení 2013
pdfKácení a výsadba Liberecký kraj 2014
pdfKácení Liberecký kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Liberecký kraj 2016
pdfKácení a výsadby Liberecký kraj 2017
pdf Kaceni a vysadby Liberecky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Liberecký kraj 2019
pdfKácení a výsadby Liberecký kraj 2020
pdfKácení a výsadby Liberecký kraj 2021

 

Moravskoslezský kraj

 

období

počet

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003 - 31.12.2022

 13 190

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 12 670

pdfKácení Moravskoslezský kraj 2003-08
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2008-10
pdfKácení Moravskoslezský kraj závěr 2010
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2011
pdfKácení Moravskoslezský kraj 2012
pdfVyjádření hejtmana Jaroslava Palase (2009)
pdfMoravskoslezký kraj kácení 2013
pdfMoravskoslezký kraj kácení 2014
pdfMoravskoslezský kraj kácení 2014 tabulka
pdfKácení Moravskoslezký kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Moravskoslezský kraj 2016
pdfKácení a výsadby Moravskoslezský kraj 2017
pdfKaceni a vysadby Moravskoslezsky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Moravskoslezský kraj 2019
pdfKácení a výsadby Moravskoslezský kraj 2020
pdfKácení a výsadby Moravskoslezský kraj 2021

 

 

Olomoucký kraj

 

období

počet

Počet pokácených  stromů         

1.10.2003 - 31.12.2022

 21 755

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 13 924

pdfKácení Olomoucký kraj 2003-08
pdfKácení Olomoucký kraj 2008-09
pdfKácení Olomoucký kraj 2009-10
pdfKácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdfKácení Olomoucký kraj závěr 2010
pdfKácení Olomoucký kraj 2011
pdfKácení Olomoucký kraj 2012
pdfVyjádření náměstka hejtmana Aloise Mačáka (2009)
pdfKácení Olomoucký kraj 2013
pdfKácení Olomoucký kraj 2014
pdfKácení Olomoucký kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Olomoucký kraj 2016
pdfKácení a výsadby Olomoucký kraj 2017
pdfKaceni a vysadby Olomoucky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Olomocký kraj 2019
pdfKácení a výsadby Olomocký kraj 2020
pdfKácení a výsadby Olomoucký kraj 2021

 

 

Pardubický kraj

 

období

počet

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003 - 31.12.2022

 29 684

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 17 052

pdfKácení Pardubický kraj 2003-08
pdfKácení Pardubický kraj 2008-09
pdfKácení Pardubický kraj 2010
pdfKácení Pardubický kraj závěr 2010
pdfKácení Pardubický kraj 2011
pdfKácení Pardubický kraj 2012
pdfKácení Pardubický kraj 2013
pdfKácení Pardubický kraj 2014
pdfPardubický kraj - projekt obnovy 2015
pdfKácení Pardubický kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Pardubický kraj 2016
pdfKácení a výsadby Pardubický kraj 2017
pdfKaceni a vysadby Pardubicky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Pardubický kraj 2019
pdfKácení a výsadby Pardubický kraj 2020

 

pdfFaktura silniční správa na 16 008 Kč za informace (2012)
pdfSilniční správa odpovídá na stížnost (2012)
pdfKrajský úřad zlevnil informace na 10 208 Kč (2012)
pdfVyjádření silničářů k navrženým alternativám ke kácení (2009)
pdfVyjádření hejtmana Radko Martínka (2009)
pdfVyjádření vedoucího odboru dopravy krajského úřadu (2010)
pdfKrajský úřad žádá za informace 10 208 Kč (2012)

 

 

Plzeňský kraj

 

období

počet

Počet pokácených  stromů        

1.10.2003 - 31.12.2022

 33 062

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 8 102

pdfVyjádření radního kraje Petra Smutného (2010) 408.10 Kb
pdfKácení Plzeňský kraj 2011
pdfPlzeňský kraj kácení 2013
pdfPlzeňský kraj výsadba a kácení 2014
pdfKácení Plzeňský kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Plzeňský kraj 2016
pdfKácení a výsadby Plzeňský kraj 2017
pdf Kaceni a vysadby Plzensky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Plzeňský kraj 2019
pdfKácení a výsadby Plzeňský kraj 2020
pdfKácení a výsadby Plzeňský kraj 2021

 

Správa údržby silnic Plzeňského kraje

Okresní správa Domažlice

 

období

počet

částka    Kč

Počet pokácených  stromů      

1.10.2003 - 31.12.2012

6 147 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

569

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2012

 

 430 000

pdfKácení v okrese Domažlice 2003-08
pdfKácení v okrese Domažlice 2008-10
pdfKácení Domažlice 2012
pdfKácení Domažlice doplnění 2010

Okresní správa Klatovy

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů    

1.10.2003 - 31.12.2012 

2 694  

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

377

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2012

 

nesdělili

pdfKácení v okrese Klatovy 2003-10 545.10 Kb
pdfKáceni Klatovy 2012

Okresní správa Plzeň-jih (se sídlem ve Starém Plzenci)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených  stromů           

1.10.2003 - 31.12.2012

1 794 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

557

 

Prostředky na výsadbu

1.3.2003 - 9.3.2009*

 

300 000

pdfKácení v okrese Plzeň - jih 2003-08
pdfKácení v okrese Plzeň - jih 2008-09
pdfKácení v okrese Plzeň - jih 2010
pdfKácení Plzeň Jih 2012
pdfKácení Plzeň Jih doplněné informace

* pro následující období informace nebyla sdělena

Okresní správa Plzeň-sever (se sídlem v Kralovicích)

 

období

počet 

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.10.2003 - 31.12.2012 

2 614 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

0

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2012

 

0

pdfKácení v okrese Plzeň-sever 2003-08
pdfKácení v okrese Plzeň-sever 2008-09
pdfKácení v okrese Plzeň-sever 2010
pdfKácení Plzeň Sever 2012

Okresní správa Rokycany

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů             

1.10.2003 - 31.12.2012

4 484 

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

870

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2010 - 31.12.2012

 

3 176 644

pdfKácení v okrese Rokycany 2003-08
pdfKácení v okrese Rokycany 2008-10
pdfKácení v okrese Rokycany závěr 2010
pdfKácení Rokycany 2012
pdfKácení v okrese Rokycany doplněné informace

Ukázka výsadeb alejí v letech 2007-08:
vysadba_Rokycany_00vysadba_Rokycany_01vysadba_Rokycany_02vysadba_Rokycany_03

Okresní správa Tachov (se sídlem ve Stříbře)

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů         

1.10.2003-  31.12.2012

965    

296

Počet vysázených stromů

1.10.2003-31.12.2012

296

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2012-31.12.2012

 

8 000

pdfKácení ve Stříbře 2008-2009
pdfKácení v okrese Tachov 2003-08
pdfKácení v okrese Tachov 2008-10
pdfKácení v okrese Tachov závěr 2010
pdfKácení Tachov 2012

Okresní správa Plzeň město

 

období

počet

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.10.2003 - 31.12.2012

417     

 

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2012

35

 

Prostředky na výsadbu

1.10.2003 - 31.12.2012

 

nesdělili

pdfKácení Plzeň město - doplnění


 

Středočeský kraj

 

období

počet

Počet pokácených  stromů         

1.1.2003 - 31.12.2022

37 724

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2022

45 276

Středočeský kraj údaje za rok 2020 neposkytnul.

pdfVyjádření hejtmana Davida Ratha (2009)
pdfKácení Středočeský kraj závěr 2010
pdfKácení Středočeský kraj 2011
pdfKácení Středočeský kraj 2012 doplněné informace
pdfKácení Středočeský kraj 2013
pdfKácení Středočeský kraj 2014
pdfKácení Středočeský kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Středočeský kraj 2016
pdfKácení a výsadby Středočeský kraj 2017
pdf Kaceni a vysadby Stredocesky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Středočeský kraj 2019
pdfKácení a výsadby Středočeský kraj 2021

 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje

oblast Benešov (okresy Benešov, Příbram)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů          

1.1.2003 - 31.12.2010 

7 111

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2010

5 587

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003 - 31.12.2010

 

4 005 740

pdfVýsadba v oblasti Benešov 2009 a odmítnutí informace o kácení 2003-2009
pdfVýsadba v oblasti Benešov 2010
pdfKácení v oblasti Benešov 2010

oblast Kladno (okresy Beroun, Kladno, Rakovník, Praha - západ)

 

Období

počet   

částka       Kč

Počet pokácených stromů             

1.1.2003 - 31.12.2010 

7 253

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2010

4 753

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003 - 31.12.2010

 

cca 5 398 400 

pdfKlácení v oblasti Kladno 2003-2009
pdfKácení v oblasti Kladno 2003-2010
pdfKácení v oblasti Kladno závěr 2010

oblast Kutná Hora (okresy Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Praha - východ)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů          

1.1.2003 - 31.12.2010

8 273

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2010

9 694

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003 - 31.12.2010

 

3 460 000

pdfKácení v oblasti Kutná Hora 2003-10

oblast Mnichovo Hradiště (okresy Mělník, Mladá Boleslav, Praha - východ)

 

Období

počet  

částka Kč

Počet pokácených stromů           

1.1.2003 - 18.10.2010

3 155

 

Počet vysázených stromů

1.1.2003 - 31.12.2010

3 605

 

Prostředky na výsadbu

1.1.2003 - 31.12.2010

 

3 752 000

pdfKácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2003-09
pdfKácení v oblasti Mnichovo Hradiště 2010
pdfKácení v oblasti Mnichovo Hradiště závěr 2010


Ústecký kraj

 

období

počet 

Počet pokácených  stromů        

1.10.2003 - 31.12.2022

10 054

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 6 575

pdfKácení Ústecký kraj 2003-08
pdfKácení Ústecký kraj 2011
pdfVyjádření radního kraje Jiřího Šulce (2009)
pdfKácení Ústecký kraj 2012 doplněné informace
pdfÚstecký kraj kácení 2013
pdfÚstecký kraj kácení 2014
pdfKácení Ústecký kraj 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Ústecký kraj 2016
pdfKácení a výsadby Ústecký kraj 2017
pdfKaceni a vysadby Ustecky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Ústecký kraj 2019
pdfKácení a výsadby Ústecký kraj 2020
pdfKácení a výsadby Ústecký kraj 2021

 

Vysočina

 

období

počet

Počet pokácených stromů          

1.10.2003 - 31.12.2022

 30 875

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 23 788

pdfKácení kraj Vysočina 2007-10
pdfKácení kraj Vysočina 2010
pdfKácení Vysočina 2011
pdfKácení Vysočina 2012
pdfKácení Vysočina 2013
pdfKácení Vysočina 2014 tabulka
pdfKácení Vysočina 2014 dopis
pdfKácení Vysočina 2015.pdf
pdfKácení a výsadby Kraj Vysočina 2016
pdfKácení a výsadby Kraj Vysočina 2017
pdfKaceni a vysadby kraj Vysocina 2018
pdfKácení a výsadby kraj Vysočina 2019
pdfKácení a výsadby kraj Vysočina 2020
pdfKácení a výsadby kraj Vysočina 2021

 

pdfKácení Vysočina doplněné informace
pdfVyjádření náměstka hejtmana Libora Joukla (2009)
pdfVyjádření radního kraje Zdeňka Ryšavého (2009)

 

 

Zlínský kraj

 

období

počet

Počet pokácených  stromů       

1.10.2003 - 31.12.2022

 20 664

Počet vysázených stromů

1.10.2003 - 31.12.2022

 9 396

 ** v období 1. 10. 2003 – 31. 10. 2009 započítány pouze výsadby v rámci investiční činnost

pdfKácení Zlínský kraj 2003-09
pdfKácení Zlínský kraj 2009-10
pdfKácení Zlínský kraj závěr 2010
pdfKácení Zlínský kraj 2011
pdfVyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2009)
pdfVyjádření náměstka hejtmana Jaroslava Drozda (2010)
pdfKácení Zlínský kraj 2012 chybějící informace
pdfKácení Zlínský kraj 2013
pdfKácení Zlínský kraj 2014
pdfKácení Zlínský kraj 2015.pdf

pdfKácení a výsadby Zlínský kraj 2016

pdfKácení a výsadby Zlínský kraj 2017

pdfKaceni a vysadby Zlinsky kraj 2018
pdfKácení a výsadby Zlínský kraj 2019
pdfKácení a výsadby Zlínský kraj 2020
pdfKácení a výsadby Zlínský kraj 2021

 

 

Publikace

Ponořte se do našich publikací, které nabízíme zdarma ke stažení.
Další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Budoucnost bez plastů Řeky bez jedů Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Budoucnost bez plastů Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Publikace Pražská bytová krize Linktree Praha město pro život Instagram Praha město pro život Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Chci dostávat stromové novinky Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena Petice za obnovu české přírody

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě