#Odpady

Na konferenci o toxických látkách zazněly i požadavky na zpřísnění mezinárodní legislativy

Na konferenci o toxických látkách zazněly i požadavky na zpřísnění mezinárodní legislativy

Vejce, hračky a hřebeny mohou obsahovat zdraví ohrožující dioxiny nebo bromované zpomalovače hoření. Na mezinárodní konferenci v Polsku to uvedli autoři studií zkoumající...

Odpadový Oskar v médiích

Odpadový Oskar v médiích

Letos jsme již po čtvrté vyhlásili soutěž Odpadový Oskar, ve které oceňujeme obce s nízkou produkcí směsného komunálního odpadu (SKO). Smyslem je ukázat na dobrých příkladech, že...

Mělnická spalovna dostala od ministerstva zelenou i přes protesty obyvatel

Mělnická spalovna dostala od ministerstva zelenou i přes protesty obyvatel

Ke konci minulého týdne Ministerstvo životního prostředí (MŽP) vydalo v procesu hodnocení vlivu na životní prostředí EIA souhlasné stanovisko s výstavbou ZEVO Mělník. Posvětilo...

Jak v ČR omezit skládkování odpadu a naplnit cíle oběhového hospodářství

Jak v ČR omezit skládkování odpadu a naplnit cíle oběhového hospodářství

Pokud v ČR bude v popelnicích končit tolik odpadu jako dnes, evropské cíle v odpadovém hospodářství nesplníme. Produkci směsného odpadu je třeba snížit o 1 milión tun. V jiných...

Únik nebezpečných látek ze spalovny v Ostravě byl potrestán bezmála milionovou pokutou

Únik nebezpečných látek ze spalovny v Ostravě byl potrestán bezmála milionovou pokutou

Společnost SUEZ Využití zdrojů, která provozuje spalovnu nebezpečných odpadů v Ostravě – Mariánských horách, dostala od Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí...

Odpadové Oskary míří do obcí Jihomoravského kraje. Nejméně odpadu produkují v Mikulčicích

Odpadové Oskary míří do obcí Jihomoravského kraje. Nejméně odpadu produkují v Mikulčicích

Arnika ocenila obce Jihomoravského kraje, které produkují nejméně směsných odpadů na obyvatele a rok. První místa obsadilo město Mikulčice s 89 kg na osobu a rok, v...

Využití odpadů ze spaloven je problematické, ukazují zkušenosti z Dánska

Využití odpadů ze spaloven je problematické, ukazují zkušenosti z Dánska

Častou argumentací zájmových skupin prosazujících spalování komunálního odpadu je možnost využívat zbytkové odpady (strusku, popel a popílek) jako stavební materialy. Uvádějí, že...

Arnika rozdala Odpadové Oskary v Moravskoslezském kraji. Nejnižší produkce dosáhla Lhotka u Litultovic

Arnika rozdala Odpadové Oskary v Moravskoslezském kraji. Nejnižší produkce dosáhla Lhotka u Litultovic

Známe obce a města, která v Moravskoslezském kraji vyprodukují nejméně odpadu na obyvatele a rok. Z prvenství se mohou radovat obyvatelé Lhotky u Litultovic se 72 kg odpadu na...

Mistři v Jihlavě: výborně třídí a vyhazují o třetinu méně odpadu než průměrní Češi

Mistři v Jihlavě: výborně třídí a vyhazují o třetinu méně odpadu než průměrní Češi

Obyvatelé Jihlavy mnohem lépe třídí a do popelnice vyhodí o třetinu méně odpadků než průměrní Češi a díky tomu svému městu vybojovali titul Odpadový Oskar . Ocenění dnes převzal...

Obce s nejnižší produkcí odpadů získaly Odpadového Oskara

Obce s nejnižší produkcí odpadů získaly Odpadového Oskara

Spolek Arnika letos po čtvrté ocenil obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu do 150 kg na osobu za rok. Zcela nejméně směsných odpadů vyhodí obyvatelé obce Lány...

Toxické látky z elektrošrotu otravují recyklované plasty

Toxické látky z elektrošrotu otravují recyklované plasty

Nebezpečné chemikálie, jako je brom, antimon a olovo, nacházejí cestu produktů přicházejících do kontaktu s potravinami a do dalších produktů každodenního života. Nová studie...

Stop spalovně Mělník žádá už přes 4100 signatářů petice

Stop spalovně Mělník žádá už přes 4100 signatářů petice

Petici Stop spalovně Mělník už podpořilo více jak 4100 lidí. Podpisy přibyly nejen během podpisové akce v Mělníce, Roudnici nad Labem a v Praze, kterou pořádala v první polovině...

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – i prakticky údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.