#Odpady

ČEZ trvá na zkreslující informaci o dioxinech a dál mlží

ČEZ trvá na zkreslující informaci o dioxinech a dál mlží

Aby dostal spalovnu do lepšího světla, co se týče emisí dioxinů, tedy látek, které mimo jiné vznikají jako nezamýšlený vedlejší produkt při spalování odpadů, použil ČEZ v příloze...

Veřejnost má šanci vyjádřit se k plánované mělnické spalovně

Veřejnost má šanci vyjádřit se k plánované mělnické spalovně

Ve čtvrtek 8. března 2018 se bude v Mělníce konat veřejné projednání vlivů záměru skupiny ČEZ postavit v blízkosti města spalovnu odpadů s využitím energie na životní prostředí....

„Zastavme projekt obří spalovny odpadu,“ volají lidé z Mělnicka

„Zastavme projekt obří spalovny odpadu,“ volají lidé z Mělnicka

Petice „Stop spalovně Mělník“ požaduje zastavení projektu na největší spalovnu v České republice. Plánovaná spalovna, které ČEZ říká ZEVO Mělník, podle občanů především ze...

Dioxinová blamáž v režii ČEZ

Dioxinová blamáž v režii ČEZ

Skupina ČEZ v podkladech pro hodnocení vlivu spalovny na životní prostředí tvrdí, že celkové emise toxických dioxinů do ovzduší jsou 25krát vyšší než uvádí Ministerstvo životního...

Hrozí, že mělnická spalovna bude velkým zdrojem rtuti

Hrozí, že mělnická spalovna bude velkým zdrojem rtuti

Skupina ČEZ předložila dokumentaci EIA k mělnické spalovně k veřejnému připomínkování. Podle dokumentace však ČEZ nevybral pro zařízení konkrétní technologii. Výběr technologie...

Lidé v Horních Počaplech vyslovili jasný nesouhlas s plánovanou spalovnou

Lidé v Horních Počaplech vyslovili jasný nesouhlas s plánovanou spalovnou

Na mimořádném veřejném zasedání zastupitelstva Horních Počapel se v pondělí 5. února probíraly dva body: společností ČEZ plánovaná spalovna odpadů a dopravní řešení neutěšené...

Dočkáme se povinného značení chemického složení u všech výrobků?

Dočkáme se povinného značení chemického složení u všech výrobků?

Při pohledu na etiketu se o složení látek většiny zboží vyjma potravin a kosmetiky moc nedozvíme. Mnozí z nás si ovšem vůbec neuvědomuje nebo vůbec netuší, že ve spoustě výrobků...

Zastupitelé Horních Počapel budou jednat o plánované spalovně odpadů

Zastupitelé Horních Počapel budou jednat o plánované spalovně odpadů

V pondělí 5. února 2018 se v Horních Počaplech bude konat veřejné zasedání, na kterém zastupitelé projednají stanovisko obce vůči záměru skupiny ČEZ postavit v blízkosti města...

Evropa o krok blíž oběhovému hospodářství

Evropa o krok blíž oběhovému hospodářství

Evropská komise v lednu 2018 přijala balíček opatření, která povedou k přechodu na cirkulární ekonomiku. Evropa reaguje především na nakládání s plasty, které často končí ve...

Recyklace plastů je čím dál snazší také díky českému patentu

Recyklace plastů je čím dál snazší také díky českému patentu

Není pochyb, že plastového odpadu neustále přibývá. Poslední statistiky Institutu cirkulární ekonomiky říkají, že v České republice pošleme k recyklaci sedm z deseti PET lahví,...

Arnika zkoumala odpadové hospodářství malých obcí

Arnika zkoumala odpadové hospodářství malých obcí

V České republice existují veliké rozdíly v produkci směsných komunálních odpadů v obcích a městech. Největší rozdíly jsou v malých obcích. Pokud vyloučíme rekreační oblasti, pak...

V třídění máme rezervy, objem směsných odpadů v Česku by šlo snížit o polovinu

V třídění máme rezervy, objem směsných odpadů v Česku by šlo snížit o polovinu

Podle údajů Ministerstva životního prostředí obyvatelé České republiky v roce 2016 vyprodukovali 5,6 miliónů tun komunálního odpadu. Polovinu (2,8 miliónů tun) tvoří směsný...

Publikace

Ponořte se do našich publikací na téma předcházení vzniku odpadů, jejich recyklace a nakládání s nimi.
další publikace

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Voda a biodiverzita

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe Stop kanálu Dunaj-Odra-Labe